19.01.2004 12:00 Alder: 21 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Tro og frelse - hvordan være sikker?

STUDIE 8

Frelsesvished handler om nuet. Ingen kender fremtiden og ved hvordan dit forhold er til Gud om 15 år. Men du kan vide hvordan det er i dag! Hvilket forhold har du til Gud nu? Er du i dette øjeblik et tilgivet og frelst menneske? Det er faktisk muligt at svare på.


At være sikker på sin frelse?

I studie 4 lærte vi at frelsens gave skal modtages i tro. Men hvor meget tro skal der til for at jeg kan vide at jeg er frelst? Er det overhovedet muligt at tale om at være sikker på sin frelse? Og hvis det er, hvor finder vi den så?

Frelsesvished handler om nuet. Ingen kender fremtiden og ved hvordan dit forhold er til Gud om 15 år. Men du kan vide hvordan det er i dag! Hvilket forhold har du til Gud nu? Er du i dette øjeblik et tilgivet og frelst menneske? Det er faktisk muligt at svare på.

Bibelen taler klart

Johannes' første brev 5,13:

"Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv"

Bibelen taler mange steder om visheden om at eje det evige liv - at være frelst. Alligevel kæmper mange med anfægtelse og tvivl og tænker: Tror jeg mon nu nok på Jesus? Er min omvendelse, min anger, min bøn og tilgivelse nu også ægte nok?

Frelsesvishedens grund

Tvivlen og usikkerheden kommer af at vi bygger frelsesvisheden på oplevelser og erfaringer hos os selv istedet for på Jesus Kristus og det han har gjort.

Det kan sammenlignes med ankeret på et skib. Det skal kastes udenbords og ikke ned i skibets lastrum, hvis skibet skal holdes fast på sin position. Sådan også med troen. Den skal ikke forankres i de åndelige opleveleser (eller mangel på sammen) i mit eget liv. Den skal derimod forankres i Jesus og hans liv. Først da, kan du få tryghed og vished i forholdet til Gud.

Men hvad med troen?

Hvad nu hvis jeg ikke er sikker i min tro? Hvordan kan jeg så være sikker på frelsen? Hvor sikker skal min tro være?

Svaret er enkelt: Det er ikke den sikre tro der frelser, men det hvad du tror på. Det afgørende i kristendommen er hvem vores tro er rettet mod, ikke troen selv. Fokuserer vi på troens oplevelse og følelse svarer det til at kaste anker i lastrummet.

Jesus er troens genstand.

At tro er at klamre sig til Jesus, sådan som vi klamrer os til en redningskrans. Prøver vi at redde os på andre måder end ved at gribe fat i redningskransen, så ender vi med at gå under.

Bibelen taler om troen på flere måder. Tro er fx:

 • at se på Jesus. Rette sin opmærksomhed på ham.
 • at komme til Jesus
  "den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort"
  (Johannesevangeliet 6,37)
 • at bede Jesus om hjælp. (Markusevangeliet 10,47)
 • overbevisning og tillid (Hebræerbrevet 11,1)
 • gøre Guds vilje (Jakobs Brev 1,22)
 • følge og tage ved lære af Jesus (Lukasevangeliet 18,22-23)

I en kristen sang synges sådan:

Jeg så på troen - og troen svandt
Jeg så på Jesus - og troen vandt

Sådan er forholdet mellem troen og Jesus.

Din tro har frelst dig

I Markusevangeliet 10,46 læser vi denne beretning, som her er lidt forkortet:

"Bartimæus, en blind tigger, ved vejen ... gav han sig til at råbe: »Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig!« ... Jesus stod stille og sagde: »Kald på ham!« Så kaldte de på den blinde og sagde til ham: »Vær frimodig, rejs dig, han kalder på dig.« Så smed han kappen fra sig, sprang op og kom hen til Jesus. Og Jesus spurgte ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Den blinde svarede ham: »Rabbuni, at jeg må kunne se!« Jesus sagde til ham: »Gå bort, din tro har frelst dig.« Og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen."

Fald og nederlag

Frelsesvisheden handler om forholdet til Jesus her og nu. Men kan jeg også bevare frelsesvisheden selvom jeg synder og igen og igen gør de samme fejl i forholdet til Gud?

Ja. Frelsesvisheden bygger nemlig ikke på

 • dine gode gerninger
 • dit rene liv
 • din anger
 • dine bønner
 • din tro
 • dine følelser
 • dine åndelige oplevelser

Frelsesvisheden bygger på det Jesus har gjort: at han for altid har taget straffen for din synd og din skyld. Denne gave må du modtage - ikke bare een gang, men igen og igen, ja, hver eneste dag.

Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden (Paulus' brev til romerne 6,14)

Bibelen kalder det at leve under nåden. Det betyder at du hver dag og hele tiden må bekende dine synder for ham og på denne måde leve i tilgivelsen. Dette er at tro på hvad Jesus har gjort for dig og så længe du gør det, kan du være vis på at være frelst.Næste studie | Tilbage til studieoversigt


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 19.01.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også