30.10.2021 02:00 Alder: 36 days
Søren Juul Skovenborg

Skrevet af:
Søren Juul Skovenborg

Tilgivelsens gave

Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: "Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig?"

Fra søndagens tekst i kirkerne: 

Matthæusevangeliet kapitel 18, vers 21-35


Kan man blive ved med at tilgive gentagende svigt? Dette spørgsmål får Jesus stillet, og han fortæller en historie om en konge, der tilgiver en tjener en kæmpegæld. Tjeneren slipper altså for en velfortjent straf. Men samme tjener tåler ikke, at en medtjener, som skylder ham et forholdsvis mindre beløb, skulle gå fri. 

Kongen fik ondt af tjeneren, fordi denne ikke kunne betale gælden. Derfor er der ikke noget at sige til, at han forventer, at tjeneren har det samme sindelag. 

Ingen kan bære den straf, som vores gentagne overtrædelser af Guds bud fortjener. Derfor handlede Gud som kongen. Han slettede gælden. Ved troen på, at Jesus døde i vores sted, har vi tilgivelse for al synd og skyld, uanset hvor ofte vi snubler og falder. 

Kan det da ikke forventes, at vi til gengæld viser viljen til at tilgive, selv om det kan virke meningsløst? Virkeligheden er jo, at det er endnu mere meningsløst ikke at tilgive. Ingen har glæde af uforsonlighed. Den ødelægger både forholdet til Gud og mennesker. 

Lad os derfor give andre den gave, at vi tilgiver.


Søren Juul Skovenborg

Skrevet af:
Søren Juul Skovenborg

Lagt på nettet 30.10.2021

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også