02.06.2010 12:00 Alder: 14 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lær Gud at kende på 25 sekunder

Et af de steder, hvor vi lærer mest om Guds væsen, er gennem bønnen Fadervor. Det var denne bøn, Jesus lærte sine disciple, og den giver os samtidig et meget klart billede af, hvem Gud er. Og den tager kun 25 sekunder at bede.

Fadervor-kirken

Fadervor på gammelt dansk i Fadervor-kirken i Jerusalem

Da disciplene spurgte Jesus, hvordan de skulle bede, så lærte Jesus dem den korte bøn, som vi i dag kalder Fadervor. Fadervor består af syv små bønner og en tilbedelse, som til sammen giver os et stærkt indblik i, hvem Gud egentlig er. 

Gud er far

Vor far, du som er i himlene

Jesus lærer disciplene at kalde Gud for far. Men vel at mærke en far, som er anderledes end min jordiske far. Gud bor i himlen. Det betyder at han har det fulde overblik, at han aldrig tager fejl og aldrig har for travlt. Han er en far, vi altid kan komme til.

Gud er hellig

Helliget blive dit navn

Gud er ikke en hr. hvem-som-helst. Han er den almægtige, fuldkomne og retfærdige Gud, som vi ikke skal gå i rette med. Den hellige Gud må vi bøje os for og ære på alle måder.

Gud er skjult

Komme dit rige

Guds verden er større og mægtigere end det, som er synligt for os mennesker. Vi kan ikke se Gud, men vi tror på, at han kan høre os, og at vi kan erfare hans virkelighed. Og en dag vil han åbenbare sig fuldt ud for alle mennesker.

Gud har magt

Ske din vilje som i himlen således også på jorden

Gud har magt til at føre sin vilje igennem overalt på jorden. Men har gør det ikke altid. Han ønsker nemlig at samarbejde med os mennesker om det gode, og derfor mislykkes det rigtig ofte. Og derfor har vi god grund til at bede om, at netop hans vilje må ske.

Gud har omsorg

Giv os i dag vort daglige brød

Gud har skabt os og kender vores daglige behov - også for tøj, bolig, job, venner, sundhed osv. Og det er alt sammen gaver, vi får fra ham, som er gavmild, og som vil os det bedste. Både for sjælen og legemet.

Gud er barmhjertig

Og forlad os vor skyld som også vi forlader vore skyldnere

Gud slår aldrig hånden af os, selvom vi dagligt synder mod de fleste af hans bud. Han ønsker at tilgive os; at slå en streg over alt det forkerte, vi er skyldige i. Blot vi indrømmer vores skyld og beder om tilgivelse.

Gud frelser

Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde

Det er Gud, der er den aktive i bestræbelserne på at frelse os fra alt det onde. Det er ham, der vil os - langt mere end omvendt. Jesu liv, død og opstandelse er det stærkeste bevis på, at Gud sætter alt ind for at befri os fra det onde og fra den evige fortabelse.

For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Fadervorkirken er bygget over det sted, hvor traditionen siger, at Jesus underviste disciplene om de sidste tider (Markus 13), og hvor hans himmelfart senere fandt sted. Men den bliver i dag kaldt Fadervorkirken, fordi den prydes af mere end 100 tavler med Fadervor på alverdens forskellige sprog. 


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 02.06.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også