31.08.2017 11:24 Alder: 7 yrs
Andreas Vilrik Bruun

Skrevet af:
Andreas Vilrik Bruun

Jesus stod ikke op fra graven (fake news)

Jesus blev ramt af fake news, og han vil gerne inviteres indenfor for at fortælle sin version


Foto: bernswaelz Tekst: jesusnet.dk

Lad os gå lige til benet: Hvis Jesus ikke er opstået fra de døde – ja, så er han stadigvæk død. Så er han ikke frelser, og så er hele Bibelen utroværdig. Men hvis det omvendte er tilfældet; at Jesus virkelig opstod fra de døde, så er han frelser, og så er Bibelen kendetegnet ved sandheden og værd at have tillid til.

Tag Jesus på ordet

Jesus siger selv: ”Jeg er vejen, sandheden og livet"(Johannesevangeliet 14,6). Da Jesus opstod fra de døde, frygtede den tids ledere, hvad det ville betyde for dem, hvis det kom ud. Derfor bestak de gravvagten til at sige, at Jesus’ disciple havde taget hans lig. Det kan vi læse om i Mattæusevangeliet kapitel 28, vers 11-15.

Vores tid er også fuld af såkaldt falske nyheder. Og det fortæller os én vigtig ting: Når der er noget, der er falsk, må det afvige fra noget sandt.  Men hvordan finder vi ud af, hvad der er sandt?

Lakmustesten består i at prøve det af. Tag Jesus på ordet. Hvis han opstod, så er han Gud. Hvad betyder det i vores hverdag? Bibelen fortæller, at Jesus mødte mennesker lige dér, hvor de var i deres virkelighed.

Et radikalt møde med Jesus

En lille mand gemte sig for Jesus i et træ, men ville gerne se ham. Jesus mødte ham i hans liv og inviterede sig selv indenfor – det ønsker Jesus også at gøre i dit liv. Manden var meget upopulær og en svindler. Da Jesus inviterede sig ind i hans liv, ændredes det radikalt. Af glæde over at være kendt af Gud gjorde han op med sit svindleri. Sådan mødte Jesus Zakæus i Lukasevangeliet kapitel 19, vers 1-10.

Hvordan vil Jesus møde dig i dag? Det kan jeg ikke sige dig. Men han vil lære dig at kende, fordi han elsker dig, han er død for dig og ønsker at leve for dig – hvis du vil lade ham gøre det. Hvad det kommer til at koste i dit liv, det vil Gud vise dig skridt for skridt. Men det er det værd!

 

 


Andreas Vilrik Bruun

Skrevet af:
Andreas Vilrik Bruun

Lagt på nettet 31.08.2017

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også