05.11.2022 15:48 Alder: 29 days

Skrevet af:
Peter V. Legarth

Jesus gik ind i råddenskaben

Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 13-16 

Jesus har netop mødt nogle unge mænd og har indbudt dem med ordene: "Kom og følg mig". Nu siger han til dem: "I er jordens salt. I er verdens lys". De er sikkert blevet forbavsede, for de var helt almindelige mennesker. Jesus sagde ikke, at de efter en periode kunne blive jordens salt og verdens lys, hvis de anstrengte sig. Hvis det var noget, de skulle sætte sig som mål, nåede de aldrig at være salt og lys. De var det kun, fordi Jesus sagde det til dem.

Jesus selv er jordens salt og verdens lys. Det mærkelige er, at Jesus måtte gennem et forfærdeligt mørke, hvor han råbte: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig". Jesus gik ind i mørket langfredag, og påskedag blev han verdens lys. Han gik ind i råddenskaben og blev jordens salt – derfor kan alle, som vil, blive hevet ud ad råddenskaben.

Enhver, der lever i troen på den opstandne Jesus, er nu jordens salt og verdens lys og har fået den opgave at sprede lys og salt i en verden, der er truet af mørke og råddenskab. På allehelgensdag takker vi for dem, der var jordens salt og verdens lys for os, da de levede.


Skrevet af:
Peter V. Legarth

Lagt på nettet 05.11.2022

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også