19.01.2004 12:00 Alder: 20 yrs

Hvordan skal jeg forstå og læse Bibelen?

STUDIE 7

Vil vi vide hvem Jesus er, hvad Gud vil og hvad kristendommen lærer, så har vi i udgangspunktet kun eet sted at gå hen, nemlig til Bibelen. Bibelen er kristendommens kildeskrift og grundbog.


Kristendommens grundbog

Vil vi vide hvem Jesus er, hvad Gud vil og hvad kristendommen lærer, så har vi i udgangspunktet kun eet sted at gå hen, nemlig til Bibelen. Bibelen er kristendommens kildeskrift og grundbog.

For alle kristne kirker udgør Bibelen den højeste autoritet. I Bibelen taler Gud til os - både direkte, gennem jødernes historie, profeterne, de mange fortællinger, sangene og brevene og særligt gennem Jesus, hans ord og hans liv.

Jesus og Bibelen

Jesus siger i Johannesevangeliet 5,39-40:

"I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop de vidner om mig. Og dog vil I ikke komme til mig og få liv."

Bibelens hovedperson er Jesus Kristus og den har til formål at skabe tro på ham.

"Og [Jesus] begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne"
(Lukasevangeliet 24,27)

Derfor er det også rigtigt at sige at kristne tror ikke på en bog, men på en person. Vi kan godt lære Bibelen at kende uden at tro på Jesus, men vi kan ikke tro på Jesus uden at lære Bibelen at kende.

Guds åbenbaring

Alt hvad der kalder sig kristendom må vurderes og bedømmes ud fra Bibelen.

Vi kan erkende noget om Guds eksistens, storhed og magt gennem hans åbenbaring i skaberværket og i vores samvittigheder. Men vi er afhængige af hans ord for at kende hans vilje, hans kærlighed og frelse. Når vi læser i Bibelen møder vi Gud selv.

Guds ord og menneskers ord

Bibelen er på én gang både Guds ord og menneskers ord. Vi kan ikke opdele Bibelen i det ene og det andet.

"ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud."
(Peters 2. brev 1,21)

Menneskers ord

Bibelens menneskelige side viser sig ved at forfatternes personlighed og baggrund skinner igennem og sætter sit præg på teksterne. Bibelen er inspireret, ikke dikteret. De forskellige bøger er skrevet ind i bestemte kulturere og politiske situationer som det kan være nødvendige at kende for at forstå Bibelen.

Guds ord

Bibelens guddommelige side viser sig ved at Gud selv åbenbarer sin vilje og sit væsen gennem Bibelens forfattere. Bibelen indeholder alt hvad der er nødvendigt for os til at blive frelst.

"... og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus."
(Paulus' 2. brev til Timotreus 3,15)

Det er med Bibelen ligesom det er med Jesus Kristus: Ligesom Jesus på én gang var både Gud og menneske, sådan er Bibelen også på én gang Guds ord og menneskers ord.

Bibelen sammenligner selv Guds ord med hans søn Jesus Kristus.

"Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed."
(Johannesevangeliet 1,14)

Bibelen er enestående

Intet skrift i verden kan sammenlignes med Bibelen. Den er verdens mest solgte bog og er helt eller delvist oversat til ca. 2150 sprog.

Bibelen består af ialt 66 bøger og er delt i Gammel Testamente om tiden før Jesus og Ny Testamente om tiden efter Jesu fødsel. Bibelens bøger er skrevet af ca. 40 forskellige forfattere over en periode på ca. 1600 år.

Alligevel hænger Bibelen sammen som én bog med ét budskab. Den er både troværdig og pålidelig.

 • Den er skrevet af øjenvidner (Luk. 1,1; 1 Kor 15,5; 1 Joh 1,1-3)
 • Den skildrer mennesker og begivenheder troværdigt - fx kong Davids fald (2. Samuelsbog 11) og Peters stikkeri (Mattæusevangeliet 26,69)
 • Den underbygges af arkæologien og historieforskningen - fx Dødehavsrullerne
 • Bibelens profetier opfyldes
 • Den er overleveret præcist og fejlfrit - i overensstemmelse med jødisk tradition

Hvordan læse Bibelen?

Hvis jeg vil have det fulde og rette udbytte af Bibelen må jeg læse den som Guds personlige ord til mig. Og jeg må gøre det regelmæssigt, fx på et fast tidspunkt om dagen.

Det er en fordel af vælge et skrift ad gangen og fx begynde med ét af evangelierne i starten af Ny Testamente.

Bibellæser-Ringen anbefaler at gøre sådan:

 1. Bed først Gud om, at han vil åbne dine øjne, så du kan trænge ind i det, som han gerne vil fortælle dig.
 2. Læs bibelteksten grundigt.
 3. Tænk over det, som du har læst. Brug nedenstående spørgsmål som en hjælp til eftertanke:
  • Lærer afsnittet dig noget om den treenige Gud?
  • Hvad siger afsnittet dig om dit liv som kristen?
  • Siger afsnittet noget om, hvad Gud har gjort eller vil gøre?
  • Er der et bud eller en formaning, du skal tage til dig?
  • Er der en advarsel eller et eksempel du skal tage ved lære af eller følge?
  • Overvej til sidst, hvad der er det vigtigste i dagens bibeltekst.
 4. Læs evt. en forklaring til dagens bibeltekst.
 5. Bed til sidst Gud om at hjælpe dig at leve i lyset af det, som han har givet dig og lært dig i dag.

Bibellæser-Ringens hjemmeside kan du læse mere og du kan bestille bibelforklaringer og læseplaner.

Næste studie | Tilbage til studieoversigt


Lagt på nettet 19.01.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også