13.11.2020 13:29 Alder: 4 yrs
Forfatterprofil

Hvordan burde bøn virke?

I pressede situationer begynder rigtig mange mennesker at bede. Selv hvis man normalt hverken har tillid til Gud eller tror på hans eksistens, så kan en presset situation alligevel godt lede til bøn, for hvad nu hvis det virker?  

Bøn

Foto: Couleur fra Pixabay

Der findes mange forskellige situationer, der kan fremprovokere bøn: Når man sidder til en eksamen, som man ikke har forberedt sig grundigt nok til. Når en i familien bliver alvorligt syg. Når man føler sig magtesløs over for en uretfærdig verden. Her prøver vi at bede til Gud, måske endda forhandle med Gud: ”Hvis du gør… så vil jeg …”

Bliver bønhørelse til tro?

For os kan det virke tilfældigt, hvornår bønner bliver hørt. Den enes mor dør af kræft, mens den andens mor bliver helbredt. For dem, hvis ønske ikke blev opfyldt, kan deres ateisme blive bekræftet og cementeret. ”Hvis en kærlig Gud fandtes, ville han have reddet min mor”.

På den anden side fører opfyldte ønsker ikke altid til tro. Selv hvis sygdomsforløbet er usædvanligt, kunne det jo være, at lægernes behandling ville have virket uden bøn.

Men hvordan burde bøn fungere, hvis der fandtes en kærlig Gud?

Hvis alle fik alt, vi bad om, ville verden være upålidelig og fyldt med ondskab. Man behøvede ikke studere, for man fik den høje karakter alligevel. Man behøvede ikke arbejde, for man fik mad og drikke alligevel. Hvor hurtigt skulle vi mennesker ikke finde på at lave ballade trods alt? Svindel, utroskab og arvestridigheder findes blandt folk, der ikke mangler hverken mad, drikke eller en varm seng at sove i.

Og hvad hvis vi kunne bede om noget, der gik ud over andre?

Vi mennesker kan foreslå mange forbedringer til verden. Ting som vi ville have gjort anderledes, hvis vi var Gud. Jeg er overbevist om, at Gud hører vores bønner og handler på dem. Når vi ikke får nøjagtig de ting, vi ønsker, tror jeg, at Gud har gode grunde til det. Jeg tror, at hvis bønnen fungerede på nogen som helst anden måde, ville bivirkningerne gøre verden til et frygteligt sted.

Forhandling og kærlig Gud

Men en ting er helt sikkert: Den kristne Gud kræver ingen forhandlinger! Gud elsker alle mennesker. Hvis man selv er skyld i de problemer, man står i, kan man stadig bede til Gud. Gud sendte Kristus for at gøre op for alle vores mangler, så derfor behøver du ikke forhandle med Gud. Jesus Kristus forhandler på dine vegne.

Når du beder, behøver du ikke love ditten og datten, for Jesus har gjort både ditten og datten for dig. I stedet kan du hvile i Guds kærlighed og bruge din tid på at give den kærlighed videre til andre.

 

Læs mere om bøn i vores tema om bøn


Forfatterprofil

Lagt på nettet 13.11.2020

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også