24.06.2002 12:00 Alder: 22 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Hvad er bøn "i Jesu navn"?

Hvad betyder "I Jesu Navn"? Jeg ved godt, at det hverken er et mantra eller en trylleformular, men jeg ville væreglad for at få sat ord på den dybere betydning af "I Jesu navn". Jesus har lovet os, at alt hvad vi beder om i hans navn, det skal vi få. Mange synes at mene, at når vi siger "I Jesu navn" efter vores bøn, og den så ikke opfyldes, men vi fortsat er syge og fattige, så er det fordi vi ikke tror godt nok, ikke har overgivet os helt til Jesus, eller ikke har forbedere nok. Det mener jeg ikke. I den bøn Jesus har lært os, nemlig Fadervor, er hans navn jo slet ikke nævnt. Kan det betyde, at vi skal bede med samme sindelag, som han ville have bedt til sin himmelske far?

Du har helt ret i at ordene "i Jesu navn" hverken er en trylleformular eller et mantra. Men hvad menes der så når Jesus fx i Johannesevangeliet 14,13-14 siger: "Hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det."

Jesus vil her forklare og understrege hvordan det kan lade sig gøre at knytte så store løfter til bønnen: Hvad I end beder om ... Det kan alene lade sig gøre når bønnen er bedt i Jesu navn.

Jesu navn - grundlaget for vor bøn

At bede i Jesu navn handler slet ikke om, hvilke ord vi bruger, eller hvordan vi formulerer vores bøn til Gud. Men det handler dels om grundlaget for og dels om hensigten med vores bøn. Altså om hvorfor vi beder.

Jesus gi´r adgang til Gud

Bøn i Jesu navn er for det første den bøn der bedes i tro på, at kun Jesus giver mig adgang til Gud. At jeg kun kan komme til Gud fordi Jesus ved sin død og opstandelse har fjernet den skyld som spærrede vejen mellem Gud og os mennesker. Det er altså den bøn der er bedt af syndere der ved at de er afhængige af Jesu frelse og ikke har anden ret overfor Gud end den Jesus giver. Dette er bønnens grundlag.

Jesu egen bøn

Bøn i Jesu navn er for det andet den bøn der er drevet af Jesus selv og er i overensstemmelse med Guds egen vilje. Dvs. den bøn der altid hviler i ordene: "Ske ikke min, men din vilje, Gud" og som først og fremmest ønsker at ære og herliggøre Gud. Det er altså den bøn, hvor giveren (Gud) er vigtigere end gaven (det vi beder om). Det er bønnens hensigt.

Bøn gør en forskel

Mod dette kunne man så indvende: jamen, hvis jeg kun får det som alligevel er Guds vilje, hvorfor skal jeg så overhovedet bede? Hvad forskel gør så vore bønner? De gør en stor forskel, fordi Guds vilje ikke bare sker pr. automatik, men ofte først der, hvor vi beder om det! Gud har valgt at lade en del af sin vilje ske som svar på vore bønner. Derfor: Bøn i Jesu navn er altså bøn der baner vej for Guds vilje.

Der er ting Gud kun giver os hvis vi beder ham om det. Til gengæld så lover han, at hvor vi beder til ham, dér fremmer vi også hans vilje og baner vej for, at han kan give os af de gaver, som han selv ønsker at give os. Faktisk er Guds iver efter at give os gode gaver langt større end vores iver efter at bede om dem.

Når bønnen ikke opfyldes

Hvad så når vores bøn ikke bliver opfyldt? Er det så fordi vi ramte forbi Guds vilje? Ja, måske er det. Det kan også være, at jeg ikke er parat til at modtage Guds svar eller, at Gud har tænkt sig at svare på en anden måde, end jeg forestiller mig. Det kan også være, at Gud vil give mig noget andet, end det jeg beder om. Det er derfor, det er så vigtigt at bede i Jesu navn. Bønnen i Jesu navn er nemlig mere optaget af Guds vilje end af min egen. Ligesom Jesus der i Getsemane have bad om at blive fri for den død der ventede ham. Fik Jesus hvad han bad om? Nej, - og så dog alligevel: han bad jo netop: Ske ikke min, men din vilje - og det var netop det der så skete! Jesu bad om det, han ønskede sig, men hans aller højeste ønske var at tjene sin far i himlen og gøre hans vilje. Sådan er bøn "i Jesu navn". Og i den bøn er der kraft, som kan flytte bjerge.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 24.06.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også