11.08.2010 12:00 Alder: 10 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Helbred mig, Gud!

Forskningen viser at bøn lindrer smerte, skriver Kristeligt Dagblad. Bøn helbreder skriver BT ligefrem og kalder det samtidig chokerende forskning. Jyllands-Posten understreger dog, at det kun gælder dem som i forvejen tror på det. Vi har hørt det før - og der er stadig ingen grund til at klappe i hænderne.

Så kom overskrifterne igen: Forskningen viser at bøn lindrer smerte, skriver Kristeligt Dagblad. Bøn helbreder skriver BT ligefrem og kalder det samtidig chokerende forskning. Jyllands-Posten understreger dog, at det kun gælder dem som i forvejen tror på det.

Men der er ingen grund til at klappe i hænderne over disse "chokerende opdagelser". For de gør grundlæggende blot Gud til noget jeg selv skaber. Eller sagt på fint: til en religionspsykologisk og subjektiv konstruktion. Og hvad hjælp er der at hente hos sådan en Gud?

Tro er en psykisk ressource

Et eller andet sted er det jo godt nok at få dokumenteret, at religiøse følelser påvirker vores oplevelser af fx smerte. Men jeg tvivler på, at det kan komme bag på ret mange, at der er sammenhæng mellem vores psykiske og fysiske velvære. At når vi føler os trygge og afklarede, så har kroppen mere overskud til at bearbejde fx smerte. For det er jo grundlæggende blot det forskningen kan udtale sig om. Placeboeffekt kaldes det også. Dette at troen på og forventningen om, at noget hjælper i sig selv har en beroligende og dermed lindrende effekt. Fint nok. Det gælder givetvis både kristne, hinduer, åndemanere og kinesiologer. Og ateister.

Meditation eller henvendelse

Det er fint, at vores sind og vores krop arbejder sammen på den måde. Og det kan bruges til meget godt. Men hvad med Gud selv? Griber han ind på tværs af de livslove han selv har skabt og helbreder os fra sygdomme og lidelser? Svarer han på vores bønner og ændrer verdens gang fordi vi beder ham om det? Se, det er jo det virkelig interessante spørgsmål. For gør han det, så er mine bønner pludselig ikke længere blot en meditation, men en personlig henvendelse til den almægtige Gud om at gribe ind og ændre mit liv.

Gud hører bønnerne

Bibelen giver svar på det spørgsmål. Jesus siger igen og igen: Bed til min far i himlen, som har magt og vilje til at give jer det I har brug for. Jesus gjorde det selv. Og hans disciple fortsatte med det og lærte de kristne det samme. Og vi gør det stadig i dag. Hvis vi tror på, at Gud skabte verden, så er det helt logisk at tro, at Gud også kan svare på konkrete bønner i dag. Og det gør han også. Også bønner om helbredelse. Der er adskillige eksempler på dokumenteret uforklarlige helbredelser - også i det danske sundhedssystem. For nogle er det konkrete svar på konkrete bønner. For andre er det blot - ja, uforklarligt, endnu.

Bøn er tro

For som JyllandsPosten antyder, så vil et bønnesvar aldrig være særligt overbevisende for den som ikke tror på det. Hvis vi på forhånd har udelukket muligheden for at Gud virkelig er til og handler i vores liv, så er det altid muligt at opstille andre forklaringer på det som sker. Fx noget med placeboeffekter o.lign. Men tror vi på Gud, Bibelens Gud, så har vi al mulig grund til at tro på, at alle vore bønner bliver hørt og besvaret. Måske ikke på den måde og til det tidspunkt vi har ønsket og forventet. Men på Guds måde og til hans tid. Og på den måde som tjener os bedst - set i evighedens perspektiv.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 11.08.2010

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også