23.07.2022 16:28 Alder: 132 days
Kurt Ejvind Nielsen

Skrevet af:
Kurt Ejvind Nielsen

Giv plads for Gud i dit liv

Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?«

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Matthæusevangeliet kapitel 19, vers 16-26

 

"Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?" Denne unge mand var klar over, at der var noget afgørende i hans liv, han manglede. Han var ikke sikker på, at han havde det evige liv, og mente, at Jesus kunne sætte ham i forbindelse med det. Den unge mand var velhavende, og mange ville sige om ham, at hans måde at leve på var velsignet af Gud og et eksempel til efterfølgelse. Men han var urolig for sit liv. Der var noget, han manglede.

Jesus nævner nogle bud, som alle handler om det enkelte menneskes relation til andre. Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab. Og den unge mand kunne sige tjek til dem: "Det har jeg holdt alt sammen". Men når Jesus peger på, at han har sin sikkerhed og tryghed i penge, så brister det for den unge mand. Det kunne han ikke give slip på. Han elskede sin rigdom og sin stilling mere end Jesus.

"Hvem kan så blive frelst?" spørger disciplene. Der er kun én måde at blive frelst på, og det gælder alle mennesker: Giv plads for, at Gud kan komme til i dit liv. Der er ikke nogen forskel på rig eller fattig. Gud må frelse dig ved Jesus. Han vil give dig tilgivelse for synd, og det er det, vi alle har brug for.


Kurt Ejvind Nielsen

Skrevet af:
Kurt Ejvind Nielsen

Lagt på nettet 23.07.2022

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også