26.01.2022 15:28 Alder: 2 yrs

Skrevet af:
Anne Kathrine Wagtberg Hansen

Forsøg det umulige

Nedlukningerne under corona kan have slidt på relationerne. Abraham Lincoln og Bibelen viser en vej fremad

Forsoning

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Martinvl

Den tid nærmer sig, hvor corona betyder mindre for vores liv sammen, men der kan være relationer, der er blevet slidt. Her kan ydmyghed, at tale tydeligt ærligt, men stille, og det at tage imod Guds vejledning være en hjælp. Både i det private og i det offentlige liv.

Umenneskelig opgave

Abaraham Lincoln var præsident under den amerikanske borgerkrig. Han stod med den nærmest umenneskelige opgave at samle og hele en nation, som had, mistro, sorg og forskellige økonomiske interesser havde delt i to.(Under den 4-årige borgerkrig blev 2% af den amerikanske befolkning dræbt – svarende til 7 mio. amerikanere i dag.)

Vovede at samle og hele

Lincoln var (alle fejl ufortalt) kendt for flere ting i sit arbejde som præsident:

1. Han læste i Bibelen dagligt, han søgte Guds vejledning.

2. Han talte stille – både i decibel og i indhold. Selv hvor han kunne havde hoveret eller søgt hævn, gjorde han det ikke.

NB: Han talte ikke utydeligt, og endte også med at blive skudt. Der ligger ikke en undertone af "veg" i det her.

3. Han var kendt for sin ydmyghed. Han vovede at forsøge det umulige – at samle og hele. Det kræver både mod og ydmyghed at kaste sig ud i noget, som man mener er afgørende vigtigt, samtidig med at man må erkende, at det er tæt på umuligt.

Vov at fejle

Jeg synes, der er svage paralleller til vores nutid. Under nedlukningerne blev det tydeligt, hvor forskellige vilkår vi har.

Samtaler om og holdninger til vacciner, pas, sygdom og sikkerhed har belastet debatter og relationer her og der.

Vi har ikke haft borgerkrig, og det takker jeg for. Men vi kan godt lade os inspirere af Lincolns – i øvrigt meget bibelske – tanker om forsoning og vejen frem:

1. Vi kan søge Guds hjælp til forsoning, tilgivelse og genoprettelse af slidte eller direkte ødelagte forhold. To lyttende ører og et oprigtig ment "Undskyld for min kluntethed." kan meget.

2. Lad os være ærlige, men tale stille. Der er ingen grund til at hovere, selv når vi lader til at have haft ret. Vi ved ikke, hvordan alting ligger om to eller fem år.

3. Måske får du blik for noget, du synes skal gøres i forsoningens tjeneste. Hvis det virker tæt på umuligt, så vov at tale med Gud om det, også selv om du ikke plejer at bede. Vov at gøre det alligevel, vov at fejle. For det, der er værd at gøre, er også værd at gøre dårligt. Må Gud velsigne din dag!


Skrevet af:
Anne Kathrine Wagtberg Hansen

Lagt på nettet 26.01.2022

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også