26.04.2011 12:00 Alder: 10 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Den lille forskel

Europarådet er i gang med noget meget godt: at modvirke vold mod kvinder og vold i hjemmet. Respekt og hurra for det! Men i forbindelse med det, vil de gerne ændre definitionen af ”køn”, så det defineres socialt og ikke biologisk. Lidt ligesom hos visse insekter.

Sagt lidt forenklet: nu er det så ikke længere generne og dermed kromosomerne, der afgør, om det lille nye menneske er hankøn eller hunkøn. Nu er det den opdragelse og anden social påvirkning, det lille nye menneske får i sin opvækst.

Er vi insekter?

Øh? Ingen af os er vel i tvivl om, at ens seksuelle orientering kan ændres ved skæv opvækst. Selv om meningerne er delte, er der vist kun meget få forskere, der ikke vil sige, at mennesker i nogle tilfælde kan udvikle homoseksuel orientering på grund af særlige opvækst-forhold.

Men derfra er der langt til at sige, at om en person er han eller hun, afgøres af dets opvækst. Var vi nu insekter, så var det noget andet: nogle sociale insekter får deres køn afgjort ved den føde, de modtager i deres tidligste barndom! Men vi er Gud ske lov ikke insekter!

Åndskamp

Der kan være lidt mening i det hele, hvis man gerne vil prøve at sige, at vold ikke altid rammer efter køn: også mænd udsættes for vold af deres ægtefælle, selv om det typisk går den anden vej. Men det kan man da sagtens sige, uden at skulle lave en helt ny definition på "køn".

Sagen er nok desværre, at det er et resultat af den åndskamp, der foregår i disse årtier. En kamp om hvad vi skal tro og mene. En kamp om de fundamentale værdier i tilværelsen. Nogle "tidsånder" (strømninger i tiden) prøver at opløse alle de gamle forskelle. Herunder også forskellen på mænd og kvinder.

Den store lille forskel

Her vil jeg gerne hejse fanen højt: "Hurra for den lille forskel!" Gud har skabt os med to forskellige køn. Det præger krop og hjerne, sind og alt andet. Selvfølgelig i en enorm variation, hvor der også er "maskuline" kvinder og omvendt. Men bortset fra meget sjældne sygdomme, vil en biolog altid 100% sikkert kunne fastslå kønnet på et menneske. Og det skal vi holde fast ved, for ellers begynder vi helt at definere os bort fra virkeligheden. Og så kan man måske få os til at tro på de mest forrykte ting.

Den lille forskel er rigtig betydningsfuld. Den er en Guds gave og ikke bare et resultat af forskellig opdragelse og andre sociale prægninger. Et sundt menneskeliv fås ikke ved at prøve at ophæve de naturlige forskelle - men ved at bringe dem i spil med hinanden til gensidig inspiration og udfordring!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 26.04.2011

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også