13.01.2010 12:00 Alder: 11 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Alle kristne beder

I denne uge er millioner af kristne fra hele verden og fra alle kirker samlet for at bede sammen. Vi beder om at at Guds kirke må blive stærkere og større.

Fællesbøn 210

Uge 2 eller 3 har i mange år været international bedeuge og i Danmark er alle kristne kirker med.

Bedeugen er med til at understrege hele den kristne kirkes enhed og vise, at der er noget vi til enhver tid kan være sammen og fælles om: nemlig at bede. Uanset hvad der ellers skiller os. Vi har nemlig samme herre.

Ofte er fokus på de ting, der skiller den kristne kirke i mange forskellige mindre kirkesamfund. Men vi kan kan aldrig blive mere uenige end at vi kan bede sammen - og for hinanden. Alt andet vil være hån imod Gud.

Bøn er den kristnes åndedræt har een sagt. Andre har sagt: at tro er at bede. Og Jesus siger: Bed altid uden at blive trætte (Luk. 18,1)

Holder vi op med at bede, så dør troen også lige så stille. Og holder vi op med at bede sammen, så dør den kristne enhed også.

Bønnen er en trosbekendelse

Bøn er den måde vi er sammen med Gud på. Og det er gennem bønnen, at vi lukker Gud ind i vores liv. Ved at bede bekender vi vores tro på, at vi har brug for Gud og vil have have fællesskab med ham. Bønnen er altså grundlæggende en trosbekendelse.

Og så lige for en ordens skyld: Kristen bøn er at tale med Gud. Meditation, refleksion og stilhed er meget godt og kan fint kombineres med kristen bøn, men det er ikke i sig selv bøn. Kristen bøn tror på en levende Gud, som vi kan kommunikere med


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 13.01.2010

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også