06.06.2007 12:00 Alder: 14 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Jesus og ligestillingen

På Jesu tid kendte man vist ikke til ordet ligestilling. Ikke desto mindre betød den nye tro som Jesus lærte en helt ny og uhørt ligestilling mellem kønnene. Og i de første kristne menigheder fik kvinderne en status, som var helt fremmed for den herskende romerske kultur. Både Jesus selv og de første kristne missionærer forkyndte, at manden og kvinden havde lige stor værdi og skulle behandles ens. Og det gør de kristne kirker også i dag. Ligestilling er en integreret del af det kristne menneskesyn.

Mand og kvindepræst

Et centralt sted i Bibelen om ligestilling er i 1. Korintherbrev 11,12, hvor Paulus skriver: 

"i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet uden kvinden; for ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden; men alt er fra Gud." 

Mænd og kvinder er begge skabt i Guds billede og har helt samme menneskelige værdi. At Bibelen samtidig taler om at der er forskel på mænds og kvinders roller og opgaver ændrer ikke spor ved, at de står lige overfor Gud og overfor hinanden.

Kvindelige præster

Ikke desto mindre har den seneste tid budt på flere forargede udfald imod manglende ligestilling i kirken. Imod at nogle præster ikke vil samarbejde med deres kvindelige kollegaer og fx ikke vil give dem hånd. Men det er en misforståelse der bygger på uvidenhed omkring kirkens ritualer.

Uanset hvilken holdning man har til kvindelige præster, så er det noget vrøvl at sige at modstanden imod kvindelige præster drejer sig om, at man ikke vil samarbejde med kvindelige præster og ikke vil hilse på dem. Det handler ikke som sexisme eller om at opfatte kvinder som uværdige eller laverestående. Det handler derimod om at forstå Bibelen sådan, at Gud har bestemt en slags åndelig arbejdsfordeling mellem mænd og kvinder.

Samarbejde

Nogle af de præster, som mener, at kvinder ikke skal være præster, kan derfor ikke holde gudstjeneste (dvs. gøre altertjeneste) sammen med en kvinde. Fordi det vil betyde, at de skal anderkende hende som præst, hvilket de ikke kan. Men det betyder ikke at de ikke kan samarbejde om alt muligt andet. Det sker i vid udstrækning og for det meste uden særlige problemer.

Håndslag

Og når der tales om at nogle præster ikke vil give hånd til en kvindelig kollega, så handler det ikke om at de ikke vil hilse på dem. Men det handler om det særlige rituelle håndslag, som er en del af præste-ordinationen (indvielsen) og som skal markere det åndelige tjeneste-fællesskab som en præst har sammen med sine kollegaer. Dette håndslag vil nogle modstandere af kvindelige præster ikke kunne give. Men derfor kan de godt hilse pænt på hinanden både før og efter ordinationen - og ved alle mulige andre lejligheder.

Spørgsmål om ligestilling og kvinders rolle i kirkens liv er altid på sin plads. Men lad os basere debatten på de reelle fakta i stedet for rygter og misforståelser.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 06.06.2007

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også