30.05.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Hvad skal vi med Helligånden?

Pinsen er kirkens fest for Helligånden, Guds ånd. Vi fejrer at Gud sendte sin ånd til jorden efter at han havde kaldt Jesus hjem til himlen igen. Men hvad skal vi da med den ånd? Hvilken rolle spiller Helligånden i dag? Det spørgsmål svarer Jesus faktisk selv på.


”Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, hans skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer” forklarer Jesus i Johannesevangeliet 14,26. Derfor kalder han ham også Talsmanden, fordi han skal vidne om Jesus og han skal tale i Jesu navn. Helligånden er ikke bare en guddommelig nødløsning. Faktisk siger Jesus at ”Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer” (Johannes 16,7). Helligånden kan nemlig noget som Jesus ikke kunne, han kan bo i mennesker og fylde mennesker med tro og overbevisning. Og det er netop Helligåndens vigtigste opgave.

Jesus forklarer Helligåndens opgave sådan: ”Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.” (Johannes 16,8). Uden Helligånden kan vi ikke tro og fatte Jesus og det han siger. Det ser vi tydeligt af Jesu disciple som indtil pinsedagen, hvor Gud sendte Helligånden, var forvirrede, bedrøvede og gemte sig væk. Nok havde de oplevet at Jesus var opstået fra døden igen, men de havde ikke rigtig fattet betydningen af det hele. Det gjorde de først den dag Helligånden kom og åbnede deres øjne og hjerter for hvad meningen var med Jesus.

Dette er også Helligåndens vigtigste opgave i dag. I sig selv er han usynlig, men hans gerninger er synlige nok. Ikke nok med at han genføder os til nyt liv ved at lade os forstå Jesus, men han fylder også de troende kristne med kraft til at leve et nyt liv i troen på Jesus. Nøjagtig som den gammeltestamentlige profet Joel forudsagde, da han sagde: ”Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner.” (Joel 3,1)


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 30.05.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også