26.06.2006 12:00 Alder: 12 yrs
Forfatterprofil

Gud bliver ikke færdig

3. søndag efter trinitatis: Vi kan alle forstå, at en mand eller kvinde kan misbruge andre menneskers tillid så meget, at man ikke længere kan regne med, at de vil have med ham eller hende at gøre. Det kan simpelthen blive for meget. Det er faktisk sværere at forstå det modsatte: Et menneske, der bare tilgiver igen og igen. – Hvis man da overhovedet kan møde nogen af den slags.

Prædiken intro 100px

3. søndag efter trinitatis:

Vi kan alle forstå, at en mand eller kvinde kan misbruge andre menneskers tillid så meget, at man ikke længere kan regne med, at de vil have med ham eller hende at gøre. Det kan simpelthen blive for meget.

Det er faktisk sværere at forstå det modsatte: Et menneske, der bare tilgiver igen og igen. – Hvis man da overhovedet kan møde nogen af den slags.

Forfra

Men sådan er Gud. Mere end selv de bedste mennesker på jorden. Gud vil tage imod os igen og igen, også selv om vi har svigtet og misbrugt hans tillid gang på gang.

Gud bliver ked af det, når vi misbruger hans kærlighed, men det betyder ikke, at hans kærlighed til os bliver brugt op. Han vil gerne begynde forfra med os, tilgive os og give os en ny start.

Åbne arme

Derfor må vi altid vende tilbage til Gud, når vi har gjort noget skidt. Vi må indrømme det og bede ham om at tilgive det. Så vil han også tage imod os med åbne arme.

Tænk derfor aldrig, at der ikke længere er noget håb for dig. Gud er ikke færdig med dig.

Du kan høre mere om dette i kirken søndag, hvor prædiketeksten er fra Lukasevangeliet kap. 15, vers 11-32: 

Prædiketeksten

til 3. søndag efter trinitatis:

Jesus sagde også: »En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere.

Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste.

Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud; men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger – da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet.«

Læs alle søndagens tekster her.Forfatterprofil
comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også