24.06.2003 12:00 Alder: 21 yrs
Kategori: Gud, Bibelen
Forfatterprofil

Var Jesus en omvendt Robin Hood?

Jeg er netop begyndt at læse Det nye Testamente og der er et (forøvrigt vist kendt) citat, som jeg studser lidt over: Mattæusevangeliet 25, 29-30. Hvad mente Jesus, da han sagde at der skulle gives til dem, der havde og tages fra dem, der ikke har? Han var jo ikke en omvendt Robin Hood?

Svar:

Jeg må indrømme at netop denne lignelse også har været én af dem jeg i lang tid har haft lidt svært ved at forstå. Men en god ven hjalp mig forleden på vej og jeg vil prøve at dele det med dig.

Den sætning som du undrer dig over skal læses og forstås i sammenhæng med hele den lignelse som den er knyttet til. Vi hører om de tre tjenere der hver får betroet en del af deres herres formue. Hver efter sin evne står der.

Hvad er denne formue egentlig et billede på? Ofte er det i vores danske sammenhæng forstået sådan at talenter var lig med evner eller "nådegaver". Men det er ikke sådan det skal forstås. For det første har ordet "talenter" (som var en møntenhed på den tid) intet at gøre med det danske ord talenter. Og for det andet har vi lige forinden fået at vide at tjenerne netop fik tildelt talenterne "efter deres evne".

Den formue som tjeneren får betroet er intet mindre end selve evangeliet - det er budskabet om Guds rige, om frelsen i Jesus Kristus. Herren er et billede på Gud og tjenerne er vi mennesker som har fået betroet det kristne budskab sådan som også disciplene fik det betroet af Jesus.

Og hvad gør så tjenerne med disse talenter? Jo, de to første handler med dem. Dvs. at de omsætter deres talenter i tro og handling. Underforstået: de deler deres betroede budskab med andre sådan at endnu flere får del i "formuen". Men den tredje tjener graver sit ene talent ned i jorden. Dvs. han holder det for sig selv - uden tro og uden handling.

Da herren kommer tilbage fortæller de to første stolte og glade om hvordan fomuen er vokset, mens den tredje siger: "Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er.".

Herren bliver vred på denne tjener som bare har gravet et hul til sin ene talent. Hvorfor gør han det? Jo, fordi han netop er en mand der sår hvor han ikke høster og samler hvor han ikke spreder. Dvs. at Guds strategi netop er at betro os mennesker sit ord og sit budskab, sådan at vi, som hans tjenere, kan så og sprede evangeliet rundt blandt mennesker omkring os. Og sådan at Gud senere kan høste hvor han har sat [i]os[/i] til at så.

Sådan giver det mening at Jesus til sidst siger: "For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har." Det skal nemlig forstås sådan at den der har taget imod troen på evangeliet og lever det ud i fællesskab med andre mennesker, han skal få frelse og evigt liv (overflod). Men den som graver det hele ned og ikke tror og lever evangeliet, han skal miste det hele til sidst.

Lignelsen er en stærk påmindelse om at evangeliet skal omsættes i tro og aktiv tjeneste og handling for både Gud og mennesker. Hvis vi ikke gør det så dør "formuen" og til sidst går vi også selv fortabt.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 24.06.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også