16.12.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Var der engle i Betesda dam?

Betesda-dammen er vel funnet. Men hendte det virklelig at en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet og den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde?

Svar:

En tilføjet forklaring

Nej, det gjorde det nok ikke. Sagen er den, at netop de sætninger i Johannes evangeliet kapitel 5, som fortæller om den engel, er senere tilføjelser, som det fremgår af den nuværende danske oversættelse (1992-oversættelsen) og også af den tidligere danske oversættelse (1948-oversættelsen).

Teologen Henrik Nyman Eriksen gør sig den tanke, at denne tilføjelse er en folkelig forklaring på forholdene. Vandet i den 23 meter dybe dam kom fra varme, mineralholdige kilder, og det er ikke ualmindeligt, at sådanne kilder indimellem kan boble op, ligesom det heller ikke er usandsýnlig, at vandet efter at være boblet op med minersaltholdige og andre helbredende stoffer fra undergrunden har haft en større helbredende virkning end ellers.

Teksten uden tilføjelse er som følger:

Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved Fåreporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Betesda; den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge. Dér lå en mand, som havde været syg i 38 år.

Teksten med tilføjelse i parantes og i kursiv er som følger:

Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved Fåreporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Betesda; den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge (som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet.

Til tider fór Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af).

Dér lå en mand, som havde været syg i 38 år.

Tilføjelsen mangler i de ældste og bedste vidner til evangeliets tekst, nemlig papyrus 66 fra o. 200 e. Kr., Codex sinaiticus fra 300-tallet efter Kr. og Codes Vaticanus fra 300-tallet e. Kr. Der findes i mere end 20 græske håndskrifter en markering af, at vers fire er uægte.

Henrik Nyman Eriksen mener, at ordene er indføjet for at forklare mandens ord i vers 7: "Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør." Han mener også, at det er meget sandsynligt, at tilføjelserne udtrykker en folkelig tro vedrørende stedet, men Johannes har ikke selv selv tilsluttet sig denne tro.

Henrik Nyman Eriksens bog hedder "Fra tegn til tro, om tegnene i Johannesevangeliet", Credo Forlag 2001, ISBN 87 7242 237 8. Forklaringen står side 79-83.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 16.12.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også