01.06.2004 12:00 Alder: 20 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Stammer Verdenserklæringen om menneskerettighederne fra Jesu ord?

Er Verdenserklæringen om menneskerettighederne et produkt at Jesus ord, og i såfald hvor og hvordan ses det.

Svar:

"Verdenserklæringen om menneskerettighederne" blev vedtaget af FN s generalforsamling i 1948 - altså kort efter 2.verdenskrig. Den var et forsøg på at samles og sige: nu har vi lige oplevet så meget ondt - lad os nu prøve at sikre alle mennesker mod at den slags sker igen! Lad alle medlemslande forpligte sig til at overholde disse 30 artikler!

Påvirket af kristendommen

Alle disse lande havde forskellige trosgrundlag - og man kan derfor ikke sige, at det var en samling kristne lande, der på grundlag af deres kristne tro formulerede denne erklæring.

Men samtidig vil jeg godt vove at sige, at hvis ikke kristendommen havde præget historien og dermed også de kulturer, der har skabt de pågældende lande, så havde erklæringen set anderledes ud! Der er mange ting i erklæringen, der minder meget om grundpiller i det kristne menneskesyn.

At alle mennesker er lige. At alle har værdi og derfor skal behandles ordentlig. At alle er fri til at antage den tro, de vil. Ingen må tvinges til at tro eller til ikke at tro.

At familien er samfundets grundpille. At fattige skal hjælpes. O.s.v.

Alt dette kan udledes af mange steder i Bibelen - af skabelsen, af Jesu ord om at vi skal elske hinanden, - af nogle af de ti bud - og sådan kunne jeg blive ved.

Overenstemmelse med Jesu ord

Så: det er ikke en erklæring, der er skrevet udfra Jesu ord. Men Jesu ord kan være enig i erklæringen! Okay - der er detaljer, hvor man kan diskutere, om der ikke er flere kristne måder at se det emne på. Det er der, hvor man går i detaljer med jura og den slags.

Men i det store og hele kan vi kristne kun støtte erklæringen og være med til at holde vores samfund fast på den!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 01.06.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også