01.10.2019 11:37 Alder: 5 yrs
Kategori: jn-svar, Udvalgte svar

Skrevet af:
Steen Frøjk Søvndal

Siger Bibelen at kvinder er mindre værd end mænd?

Jeg har læst, at der i Bibelen skulle stå, at det er okay at udsætte sine egne døtre og koner for voldtægt som en slags rettighed for hankønnet, idet kvinden skulle være mindre værd og stå samme sted som slaver eller dyrene. Er det korrekt, eller er det en misopfattelse af nogle bestemte steder/tekster i Bibelen?  

Svar:

Lad mig bare sige det kort: Den påstand, du har læst et eller andet sted, er helt og aldeles forkert.

Det stik modsatte gør sig gældende i Bibelen med kraftig afstandtagen til både voldtægt og incest. Især kan der peges på 3 Mosebog kapitel 18. Vers 6 sætter grænsen langt før voldtægten: ”Ingen som helst må komme sine kødelige slægtninge nær og blotte deres køn. Jeg er Herren”.

Herefter udspecificeres det nærmere, hvad meningen er helt konkret, og sammenfattende gælder det, at ægteskabet mellem mand og kvinde er Guds kærlige ramme for alt seksuelt samliv. Det er hele grundtonen i Det Gamle Testamente, og i Det Nye Testamente bliver det yderligere betonet, fx i Efeserbrevet kapitel 5, hvor Paulus sammenligner ægteskabet mellem mand og kvinde med forholdet mellem Kristus og menigheden (se Efeserbrevet kapitel 5, vers 21-33).

Gensidig underordning

Som Kristus elsker menigheden (uden brug af magt, men ved at tjene og give sig selv hen for den), elsker manden kvinden, og som menigheden underordner sig under Kristus, underordner kvinden sig under manden. Og dermed er der tale om en gensidig underordning, som Paulus også skriver: Underordn jer under hinanden.

Dertil er at sige, at Bibelen er skrevet ind i en bestemt kulturel kontekst, og vi kan læse i Det Gamle Testamente, at der i Israel var et patriarkalsk samfund, hvor mænd havde større magt end kvinder. Der omtales ind imellem både incest og voldtægter i Det Gamle Testamente, men det billiges aldrig, tværtimod tages der afstand fra det.

Lovene i Det Gamle Testamente afspejler samfundet og kan derfor til tider synes temmelig patriarkalske og endog kvindeundertrykkende, men de står dog altid i opposition til datidens endnu strammere regler. Her ser jeg Bibelen som en fremadskridende åbenbaring, som sigter mod endemålet med Kristus' offer for hele menneskeheden, hvor Paulus i forlængelse af det kan proklamere (Galaterbrevet kapitel 3, vers 28): Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus.


Skrevet af:
Steen Frøjk Søvndal

Lagt på nettet 01.10.2019

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også