06.11.2002 12:00 Alder: 22 yrs

Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Modsiger naturvidenskaben ikke Guds skabelse?

Med hensyn til jeres artikel med navnet: "Nedstammer vi fra aberne?". Jeg er ked af at måtte skuffe den kære forskningsprofessor. Evolutionsteorien er lige så godt underbygget som sultfølelsen, kopieringen af DNA, og iltsvind i de danske indre farvande. At gærceller får brød til at hæve (ingen af os har nogen sinde set gærceller, der gør dette, hvad vi har set er resultatet af processen, på samme måde som at vi ikke ser alle fosiler - dem I påstår ikke er fundet endnu). Og hvis Gud har skabt verden og alle ting i den, hvorfor så placere fossiler overalt, hvorfor skal alle dyrene så ligne hinanden. Nu må gud jo være en vis mand, siden han har kunne skabe verden. Men hvorfor skulle han skabe alle disse overflødige ting (vi hører jo ikke Adam eller Eva klage over at manglen på fosiler, kun over at de føler sig ensomme => gud skaber dyrene for Adam), ville det ikke være mere naturligt at han fandt på en masse dyr der ikke lignede hinanden overhovedet? Kunne han ikke bare have skabt mennesker uden evnen til at forestille sig andet end, at han skabte verden, dette ville da have været meget nemmere.

Svar:

Dine argumenter virker lidt springende og kortfattede, men jeg vil prøve at give dig svar og lidt modspil.

Definition på en videnskabelig teori

Nu ved jeg ikke, hvor oplyst du er indenfor videnskabsfilosofi og -teori, jeg tænker specielt på, om du kender Karl Popper (20. århundredes største videnskabsfilosof)? Han nåede frem til en meget klar formulering af kravene til en naturvidenskabelig teori. I al korthed går det ud på, at man skal kunne opstille forsøg, som kan afvise teorien (falsificere den). Disse forsøg skal helst kunne gentages. Hvis du tænker lidt over det, så er det vel egentlig bare en formulering af det, vi alle tænker på som empirisk forskning.

Når det kommer til den neodarwinistiske synteses grundmekanismer, variation (mutation) og selektion, så er det mekanismer, som igen og igen er undersøgt eksperimentelt. Det er klar og sober naturvidenskab. Det forholder sig dog ikke ligesådan med hele evolutionsteorien, hvad mange, også biologer, dog glemmer.

Evolutionsteorien rummer en del påstande, som ikke kan falsificeres. En fælles stamform er bare en af dem. Det følger egentlig helt naturligt, idet det jo ikke er muligt at lave forsøg med noget, som forestilles at tage millioner af år.

Den "bedste forklaring" p.t.

Hvad vil jeg nu sige med dette? Ikke, at evolutionsteorien dermed er modbevist, slet ikke. Blot, at den hører ind under adduktiv videnskab (altså, at den er den bedste forklaring i et historisk tilbageblik). Naturvidenskab er ellers, når den er sikrest, induktiv, dvs. at man slutter ud fra gentagne observationer. (Matematikken er derimod deduktiv, da den kan slutte ud fra sine egne sikre definitioner.)

Man kan sige, at biologien som den blødeste naturvidenskab, med et studieobjekt bestemt af højereordens interaktioner, ofte er ude i at komme med kvalificerede gæt, da der er så meget, vi ikke har styr på. Det er måske også netop derfor, at vi biologer har så nemt ved at acceptere evolutionsteorien som naturvidenskab. (Og så fordi den er så elegant - og fordi det er temmelig svært at komme med et alternativ til den).

Når du altså siger, at denne teori er vældig godt underbygget, så er du for en del af evolutionsteorien ude på dybt vand. Men du har selvfølgelig ret i, at der er mange observationer, der passer fint med teorien, og at den derfor også er almindelig anerkendt som forklaring. (Men der er faktisk også mange observationer der passer fint med skabelsesmodellen).

Evolutionshypotesen diskvalificeret

Pointen er, at der ikke virkelig kan opstilles kriterier for forsøg, der kunne modbevise teorien - og netop dette giver evolutionsteorien vanskeligheder som naturvidenskabelig teori. Dette er min hovedpointe, og du gør klogt i at gennemtænke emnet, gerne læse lidt videnskabsteori, det er nemlig af fundamental betydning for vores tanker omkring virkeligheden.

Om de manglende fossiler

Jeg fornemmer også, at du ikke er enig i, at der mangler fossiler. Nu er det sådan, at fossiler ikke debatteres ret meget mere i videnskabelige kredse - faktisk af den grund, at debatten går på alt det, der ikke er fundet! Og det giver jo en sådan debat et lidt rigelig løst grundlag! En ret nylig Nature-artikel lød forøvrigt: "No consensus on Archaeopterix". Og den er da ellers nok den mest klassiske overgangsform! Og selve Goulds "punctuated equlibrium" er jo en konsekvens af mangel på overgangsformer; den hænger bare ikke sammen med den molekylære og genetiske viden, vi har idag.

Omkring fossiler, så virker det også som om, at du tror, at kreationister mener, at det er noget Gud har skabt og lagt nede i Jorden, for at prøve vores tro. Det er nogle forestillinger helt tilbage fra Darwins tid, og ikke andet end komiske og desperate forsøg på "fromme forklaringer". Det må vi lade ligge som et vidnesbyrd fra den tid. Nutidens evolutionister skal vel heller ikke hænges op på Darwins lamarkistiske arvelighedslære, vel?!!

Guddommelig design

Og så er du lige inde om lidt designteori. Som jeg forstår dig, så burde Gud have skabt alle væsner med forskellige kodon-brug (DNA-sprog), hjul, propeller, ni hoveder o.s.v, bare for at sikre sig imod, at vi skulle tro, at de kunne være dannet ved om en helt naturlig, tilfældig proces? Det siger lidt om, at du ikke har reflekteret over begrebet design.

Hvis du tænker på biler, som jo er et område med intensiv brug af design, så burde de forskellige mærker jo så også, ifølge dig, adskille sig væsentligt mere, end de gør. Jeg mener bare, som det er idag, kunne man jo godt tro, at alle biler blev lavet på den samme fabrik et sted i Kina!! Min pointe er, at selv om biler ligner hinanden, så fremkommer de dog ved design. Og snakker vi design inden for biologi, så er det jo det samme som skabelse.

Men for øvrigt, så tror man ikke sine egne øjne, når man ser fossiler fra Burges schales. Det er så fantasifulde livsformer, at man tror det er løgn. Det ser faktisk ud til, at der har været mange flere phyla før, hvorimod artstallet var lavere end nu. (Denne observation er blot én af dem, der bedre kan forklares med skabelse, end med evolution.)

Jeg tror, at vi alle har godt af at tænke over, om vores syn på virkeligheden udspringer af overvejelser over observationer (sikker videnskab); eller om den kommer ud af vores verdensbillede. Ud fra et ateistisk verdensbillede vil man nemlig altid komme til noget i dur med evolutionsteorien (flere eksempler kendes fra længe før Darwin).

Dette fører nemt til bitter uenighed. Men rent faktisk kan striden ikke afgøres med naturvidenskabelige data, da uenigheden ligger på et dybere sted end de observerede data. Filosofien og religionerne spørger jo: hvorfor ? (Og det gør mennesket jo også) men naturvidenskaben spørger kun: hvordan?

En ateistisk indgangsvinkel til naturvidenskab vil derfor meget let føre til en ukritisk og selvfølgelig accept af evolution, da der reelt ikke er andet valg inden for verdensbilledet. Så gøres der ikke et meget grundigt arbejde i indføring i videnskabsteori, i forbindelse med uddannelse af naturvidenskabsmænd (M/K), så fås let mennesker, som TROR på elvoutionsteorien, fuldstændig som var det en religion. Dette er meget farligt, da det jo ødelægger muligheden for rimelig objektiv videnskab.


Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Lagt på nettet 06.11.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også