11.03.2010 12:00 Alder: 14 yrs
Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Kan tro flytte bjerge?

Jeg har hørt at troen kan flytte bjerge, men hvad betyder det?

Svar:

Tak for dit spørgsmål. Når Jesus forkyndte og underviste om Guds rige, så brugte Han ofte billeder. Han ønskede, at tilhørerne måtte forstå mere af Guds virkelighed, og det er ikke altid, at nogle få ord udtrykker helt præcist indholdet af en sag. Jesu billedtale handler altså ikke om at gøre tingene abstrakte og uforståelige, men tværtimod konkrete og forståelige.

På Jesu tid kendte de fleste til ordsproget eller billedtalen om "at flytte bjerge". I Gammel Testamente kunne man læse lignende talemåder (f.eks. Es 40,4; 49,11). Man brugte vendingen til at pege på det at overkomme store problemer, vanskeligheder eller udfordringer. Et udtryk for at gøre det umulige muligt.

Vi bruger jo også meget billedtale i vort eget sprog, som når vi f.eks. siger: "Hun har en hukommelse som en si!" Så taler vi jo ikke bogstaveligt om hukommelsen, men anvender et billedligt udtryk for en adfærd eller oplevelse af virkeligheden.

Den sætning, du henviser til, kan være taget fra Matt 17,20: "Han sagde til dem: "Fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg jer: Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer." (se også Matt 21,21; Mark 11,23; Luk 17,6; 1 Kor 13,2).

Skal vi tænke i retning af en konkret reference til Jesu billedtale, har nogen foreslået, at Jesus henviser til tempelbjerget i Jerusalem (især sammenhængen i Mark 11,23), hvorfra man på Oliebjerget visse steder kan se ned til Dødehavet. Men denne henvisning er ikke nødvendig for at forstå budskabet. Ud fra den almene forståelse så loves disciplene, at de skal få del i Jesu magt, så de kan fjerne hindringer for, at mennesker kommer ind i Guds rige, og de får løfte om, at de skal gøre samme gerninger som Jesus. "Sennepsfrøet" er udtryk for et ganske lille plantefrø, der rummer i sig kraften til at vokse op og blive til et forholdsvis stort træ og til at kunne sprede sig (Mark 4,31f). Altså tankegangen om, at noget meget lille kan vokse til noget meget stort ved den kraft, som det har i sig.

Det er denne sammenligning, Jesus bruger om troen på Ham. Han kalder sine disciple for "lidettroende" (Matt 6, 30; 8,26; 14,31; 16,8), dvs. nogle med lidt tro, lille eller en svag tro. Problemet er her, at den troende fokuserer på sig selv og sin egen kraft for troen. Men det skal den troende ikke. Den troende skal se på troens indhold - Jesus - og hvad Han formår i Hans kraft. Det er en stærk eller stor tro. Og da alt er muligt for Gud/Jesus, så er alt også muligt efter Guds vilje for den, som tror på Jesus og på Hans magt til at virke.

Der er ikke tale om en bogstavelig betydning eller om en måde at "måle" troen på, om man nu kan gå rundt som kristen og flytte bjerge (f.eks. sende Himmelbjerget i Silkeborgsøerne). Jesus taler om forhold for troen, og hvem Han er, og hvad den troende kan i Ham og Hans magt. I denne forbindelse giver Jesus os det løfte, at vi kan bede til Ham om alt, og efter Hans vilje vil Han udføre det.


Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Lagt på nettet 11.03.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også