05.05.2010 12:00 Alder: 14 yrs
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Kan man være kristen jøde?

Da jeg i 1997 besøgte Israel, traf jeg en kristen jøde. Jeg har desværre glemt den præcise forklaring på, hvorfor man både kan være kristen og jøde. Som jeg husker det, handler det om, at for nogen, er det at være jøde en nationalitet, ikke en religion. Håber, at I kan hjælpe mig med den rigtige forklaring.

Svar:

Du spørger om hvordan man kan være både kristen og jøde og jeg forstår godt dit spørgsmål. For betyder det at være jøde ikke, at man har jødedommen som sin religion, og derfor ikke tilhører kristendommen – eller islam eller en helt anden religion?

Ifølge den (jødiske) rabbinske definition på, hvad det vil sige at være jøde, hedder det, at man er jøde, 1) hvis man er født af en jødisk mor, eller 2) hvis man er konverteret til jødedom. At være jøde har altså – som du også antyder i dit spørgsmål – ikke kun at gøre med religion, men har også at gøre med ens historie og ikke mindst hvilket folk, man hører til. Og så man kan være religiøs jøde og leve efter jødedommens regler, eller man kan være sekular jøde, som ikke praktiserer hverken jødiske spiseforskrifter eller fejrer de jødiske fester. Men man kan også være en jøde, som bekender troen på at Jesus er Messias – eller Kristus og således være en kristen eller en messiansk jøde, en betegnelse som mange Jesus-troende jøder foretrækker at bruge om sig selv.

Man kan spørge om Peter og Paulus og andre som vi læser om i Det Nye Testamente var jøder, som blev kristne, da de kom til og tro på, at Jesus var Messias, og at det, som skete med Jesus, var opfyldelsen – eller fuldendelsen - af Guds løfter til Abraham. Men uanset hvad vi vil kalde dem, så betragtede de ikke sig selv som nogen, der nu var ophørt med at være jøder. Tværtimod så talte de om det, som var sket med Jesus, som noget meget jødisk, og som noget, der havde relevans for alle andre jøder. Faktisk gik der et stykke tid, før de første Jesus-troende jøder forstod, at man godt kunne tro på Jesus uden først at blive jøde. Det vidner beretningen om Peter og den romerske officer Kornelius om i Ap.G. 10 og den diskussion som der fortælles om i Ap.G. 15.

Siden hen blev det (desværre) således i kirken, at jøder, når de kom til tro på Jesus, blev tvunget til at tage afstand ikke blot fra jødedommens lære og benægtelse af at Jesus var Messias, men også fra deres jødiske historie og kultur. De skulle betragte sig selv som ex-jøder, efter at de var blevet døbt.

Men gennem de sidste ca. 150 år har flere og flere jøder, når de kom til tro på Jesus, holdt fast ved deres jødiske tradition og kultur. De er ikke altid blevet lige vel forstået og modtaget i kirken, men i dag er der en langt større accept og forståelse for messianske jøder og for den messianske bevægelse. Og for at man kan være jøde og kristen.

I dag finder vi messianske jøder over alt i verden, men især i Israel og i USA. Der findes også messianske menigheder flere steder i Europa. De er langt fra en homogen gruppe. Nogle af dem lægger stor vægt på deres jødiske tradition og kultur. For andre betyder det mindre, men fælles for dem er 1) en bevidsthed om, at de er jøder og tilhører det jødiske folk med alt, hvad det indebærer og 2) en tro på og bekendelse af Jesus som frelser og Messias.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 05.05.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også