20.09.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Kan Gud tilgive Hitler?

Jeg havde for nogle dage siden en ophedet diskussion med en af mine venner om emnet tilgivelse. Vi snakkede om Hitler, og alle de forfærdelige ting han var ansvarlig for, og om han nogensinde kunne have fået tilgivelse. Jeg mente, at ifølge Bibelen kan Gud tigive enhver synd og alle synder. Så jeg mente, at hvis Hitler på sit dødsleje oprigtigt angrede sine synder, ville han få tilgivelse af Gud og komme i Paradis. Min ven mente, at det var umuligt for et så ondt menneske som Hitler at få tilgivelse. Mit spørgsmål er: Kan man i teorien leve et liv i stor synd og forvolde andre mennesker stor smerte, og så i "sidste øjeblik" oprigtigt angre det hele og få tilgivelse? Min opfattelse er, at selvom det virker uretfærdigt, kan dette godt lade sig gøre, idet Bibelen fortæller at Gud tilgiver alt.

Svar:

Tak for dit spørgsmål - og for dit svar! For jeg er overbevist om, at du svarede rigtigt til din ven i jeres ophedede diskussion. Det er endda et helt afgørende svar. Hvis ikke det var sådan, ville det være ude med os alle. For der er ingen af os, der kun har begået småsynder. Vi er alle skyldige i alvorlig overtrædelse af det største bud: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og du skal elske din næste som dig selv.

Baggrunden for tilgivelse

Grunden til, at tilgivelsen overhovedet kan lade sig gøre, er nemlig ikke, at Gud er så dygtig til overbærenhed, eller at mennesker er så dygtige til at angre - grunden er, at Jesus sonede også det værste af alt det, vi har gjort. Ellers ville selv det mindste være dødssynd, og vi kunne ikke få tilgivelse for noget som helst.

Men der er flere grunde til, at mange reagerer imod et svar som dit. Nogle af dem har en pointe, som vi heller ikke skal gøre os for hurtigt færdige med:

1. Gud kan godt se forskel

Mange hører det, som om Gud dermed ikke kan se forskel på hæderlige mennesker og onde mennesker. Og vi må indrømme, at det med syndens alvor sommetider har været udtrykt, som om der ikke var forskel på en Hitler og en helgen. I iver for at understrege, at vi alle er syndere, har mange kristne og mange forkyndere rodet rundt mellem "det vandrette aspekt" (relationen mellem mennesker) og "det lodrette aspekt" (relationen til Gud). Men at vi alle er syndere over for Gud, betyder altså ikke, at der os mennesker imellem så ikke er forskel på gode og onde mennesker! Og det har folk nok behov for at høre os understrege, for at de ikke skal få vores svar galt i halsen.

2. Der er synd, der er værre end anden synd

Der er også forskel på, hvor alvorlig synd er! Det siges nu og da, at der ikke er forskel på synder, og at det er lige så galt at tænke det som at gøre det og andet sludder. Men selv om al synd er alvorlig, så er der synd, der er værre end anden synd. For der er et bud, der er større end alle andre bud - kærlighedsbudet! Og derfor er der også en synd, der er større end alle andre synder: overtrædelse af kærlighedsbudet.

3. Gud står på ofrenes side

Selve ordet tilgivelse lyder ofte i folks ører som "forståelse" (jvf det forfærdelige mundheld: "at forstå er at tilgive") - og så er der ikke noget at sige til, at de reagerer imod, at de værste syndere også skal kunne tilgives. For de hører det, som om Gud eller vi så ikke tager ofrenes lidelser alvorligt, fordi vi nu pludselig "forstår" også voldsmændene og overgriberne. Men da må vi understrege, at vi i ethvert opgør mellem overgribere og ofre stiller os på ofrenes side - og at Gud som dommer stiller sig på ofrenes side! Læg mærke til, hvordan profeterne i det Gamle Testamente igen og igen dømmer udbytterne og tyrannerne, når de svigter eller udnytter enken og den faderløse, eller når kongen og magthaveren tyranniserer den fattige. Gud stiller sig på nogle menneskers side imod andre mennesker! Han kan skam nok se forskel ...

4. Ingen overbærenhed - men fuld tilgivelse

Men netop derfor må vi udfordre folks overfladiske forståelse af tilgivelsen: Den handler ikke om overbærenhed eller forståelse. For Gud er faktisk vred over synden! Han hader, hvad mennesker gør imod hinanden! Tilgivelse handler om, at denne vrede har ramt Kristus i menneskers sted, og at Gud derfor kan tilgive enhver, der beder ham om det.


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 20.09.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også