05.09.2003 12:00 Alder: 21 yrs

Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Kan du, rent fysisk, vise mig Gud?

Da jeg er darwinist, kunne jeg godt tænke mig at vide hvordan denne såkaldte "Gud" skulle kunne eksistere. Det jeg mener er at du må da kunne vise mig en gud i form af noget fysisk tilstedeværende. Man skal da have noget hardware før der kan være software, man kan ikke kun eksistere mentalt. Mange af jer eksperter fortæller vidt og bredt om at der ikke er mange beviser for evulutionsteorien og det er da også rigtigt, men der er derimod stort set ikke et eneste bevis for skabelsesteorien. Jeg vil da også gerne sige at der ikke ar mange beviser for evulutionsteorien, men der er virkelig mange underbyggende beviser, såsom det at du ikke er i stand til at komme med et helt konkret modbevis.

Svar:

Jeg er bange for, at et virkelig fyldestgørende svar vil blive uoverskuelig langt, men jeg skal forsøge at hjælpe dig på vej!

Først må jeg sige, at jeg forstår godt dit synspunkt. Du beskriver netop dig selv som darwinist - og resten af det du skriver viser, at du er materialist (= alt der eksisterer, er det, der kan måles og vejes). Når materialismen er dit verdensbillede, så kan Gud ikke findes. Som kristendommen og de fleste religioner beskriver gud, så er gud jo netop et åndeligt væsen, ofte forud for og uafhængig af den fysiske verden. Hér er der altså en dybtgående konflikt! Det er netop denne konflikt mellem materialismen og teismen, der er den dybtliggende årsag til konflikten mellem darwinismen og skabelsestroen.

Problemet kan ikke rigtig løses ved at prøve at komme med beviser....konflikten ligger i et dybere lag - i vores grundlæggende tankemæssige udgangspunkt. Ingen af parterne kan nemlig komme med et uomstødeligt og totalt overbevisende bevis. Løsningen ligger i tro. Og der er to muligheder: Enten kan man vælge at tro på, at der er en åndelig (altså ikke-fysisk) dimension i virkeligheden; eller at kun det fysiske er virkeligt. Den ene mulighed må være sand, den anden falsk. Da forskellen på de to verdensbilleder ligger i noget ikke-fysisk, så er det umuligt at komme med et fysisk bevis, der kan afgøre hvilket der er sandt. Jeg håber, du kan følge mig hertil!!!

Når altså fysiske beviser er udelukket, så står vi tilbage med "åndelige beviser" - og de vil jo i sagens natur aldrig kunne overbevise en materialist!

Nå...hermed har jeg nu vist, at jeg ikke har midler til at overbevise dig - og det er vel egentligt det du udfordrer mig til at gøre, ikk´? Men der er en krølle mere. Jeg oplever ofte, at mennesker med et materialistisk verdensbillede føler sig meget sikre på, at de har helt fast grund under fødderne. Når man kun tror på "det man har set" (det der kan måles og vejes) så føler man sig jo sikker. Man skal ikke tro på "noget luftigt noget". Men man har så glemt, at man muligvis tager helt fejl, og at det grundlæggende er umuligt at udelukke en åndelig virkelighed.

Tjae...jeg véd ikke, om du kan bruge svaret (det er jo meget kort i forhold til spørgsmålets kompleksitet), men ellers tror jeg du vil kunne hente meget ved at læse noget filosofi. Jeg vil anbefale dig "Sofies verden" af Jostein Gaarder. Den vil føre dig ind i tænkningens historie og dermed give dig en bedre forståelse af dit eget udgangspunkt. Du kan også læse min artikel: "Evolutionsteorien og tyngdeloven" i Biokemisk Forenings blad, Biozoom, på denne adresse.


Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Lagt på nettet 05.09.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også