15.04.2010 12:00 Alder: 14 yrs

Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Hvorfor "krig" mellem religiøse fanklubber?

Jeg undrer mig over forholdet mellem fodboldklubberne Celtic og Glasgow Rangers' fangrupper, som består af henholdsvis katolikker og protestanter. De to fangrupper er i indædt "krig" mod hinanden og bryder sig mildest talt ikke om hinanden. Så vil høre jer ad, om det kunne skyldes noget generelt mellem katolikker og protestanter, eller om det har andre historiske grunde?

Svar:

Mellem katolikker og protestantiske kristne er der mange ligheder og nogle få forskelle, når det handler om selve troen. Det er jo den samme Gud, og den samme Frelser, Jesus Kristus, man tror på.

Når det handler om kirken og kirkelivets indretning, er der flere forskelle: Katolikker lægger vægt på paven og kirkens traditioner - protestanter lægger vægten på Bibelen og har ingen pave. Katolikker har mere udsmykning i kirkerne og flere ceremonier end protestanter. Nedenfor har jeg lavet et skema, så man kan se de vigtigste ligheder og forskelle mellem disse to største retninger indenfor kristendommen.

Disse forskelle i tro og kirkeliv kunne ikke i sig selv give anledning til at støtte hvert sit fodboldhold, så der er noget andet inde i billedet i byen Glasgow.

Der findes nationer i Europa, der på en særlig måde har fået deres identitet bygget op omkring at være en del af den katolske kirke. Det gælder fx irere og polakker. Disse folk har ofte været undertrykt i deres hjemland af en fremmed magt. I Irland har England regeret i århundreder - og mens englænderne havde en protestantisk statskirke, så fandt den irske befolkning deres hjemsted i den katolske kirke. Det at være irer og det at være katolik blev to sider af samme sag - det holdt irerne sammen mod den engelske overmagt - indtil omkring 1920 hvor republikken Irland blev selvstændig.

Hvor irerne kom hen i verden, har de taget deres katolske tro og identitet med. Og mange rejste fra Irland, fordi de var meget fattige. Mange irere blev arbejdere i miner og industrier i USA, Wales og Skotland. Den irske befolkningsgruppe i Glasgow var således indvandrere, og som sådan holder man typisk sammen. De var tilmed også katolikker i et protestantisk Skotland. Og de var underklasse i byen Glasgow. Det er baggrunden for at de fik deres egen fodboldklub, Celtic, som de så har støttet op om.

Sammenligning:

Den romersk – katolske kirke De protestantiske kirker
Hvad man tror På Gud som fader, Jesus Kristus som Frelser, og på HelligåndenPå Gud som fader, Jesus Kristus som Frelser, og på Helligånden
Hvordan man får tilgivelse og evigt liv Ved tro på Gud og Jesus – og denne tro gives ved Helligånden Ved tro på Gud og Jesus – og denne tro gives ved Helligånden
Trosbekendelsen Den apostolske trosbekendelse Den apostolske trosbekendelse
Jomfru Maria Der tales rigtigt meget om hende som ”Guds Moder” og som et forbillede for kristne i dag Hun regnes som en troende kvinde på nogenlunde lige fod med andre – der tales ikke meget om hende i kirken.
Historien Har sin rod i apostlenes tid. Den udgør en enhed, med paven i spidsen. Har sin rod i en 1500-tallet, da mange indenfor den romersk-katolske kirke ville give 1) Bibelen og 2) læren om frelse af nåde ved tro en højere plads end det var muligt i den romersk-katolske kirke.
Udbredelse Er udbredt i alle verdensdele; i dag stærkest i Syd- og Mellemamerika. I Sydeuropa, Polen og Irland er den romersk-katolske kirke dominerende Er udbredt i alle verdensdele; i dag stærkest i Nordamerika og dele af Afrika. I Nordeuropa, herunder England, Skotland er den dominerende - og derfor også i Nordirland
Ledelsesstruktur Kirken ledes lokalt af biskopper, der spiller en stor rolle i kirken. Kirken ledes lokalt af valgte medlemmer (menighedsråd) – der regionalt går sammen om større opgaver
Kirkens grundlag Bibelen + kirkens tradition (som tolkes og udlægges af kirken med paven i spidsen) Bibelen
Sakramenter (hellige handlinger) Der findes 7 – og de er meget vigtige i kirkens liv. (Dåben, nadveren, konfirmationen, skriftemålet, ægteskabet, præsteindvielsen, den sidste olie) Der findes 2 (dåben og nadveren) – og for protestanter i Nordirland
Paven Biskoppen i Rom anerkendes som kirkens øverste leder (efterfølger for apostelen Peter) Man anerkender ingen øverste leder
Gudstjenesteform Kan variere meget. Der findes både gammeldags, højtidelig liturgi + moderne gudstjeneste med guitarspil. Består normalt af prædiken + salmesang. Nogle steder meget moderne musik.
Kirkebygninger Normalt meget rigt udstyrede, med mange billeder og meget smukt inventar Normalt meget spartansk udstyrede; ingen billeder.
Vigtigst i gudstjenesten Nadveren (messen), som fejres meget ofte Prædikenen (som udlægger Bibelen)
Kirkens enhed Der er én kirke, som holder sammen under paven Man er opsplittede i mange forskellige kirkesamfund (lutherske, reformerte, baptister, metodister osv)
Cølibat Biskopper, Præster og munke skal være ugifte Biskopper og præster er gifte.
Kvindelige præster Kvinder meget aktive, men de kan ikke blive præster og biskopper Kvinder meget aktive, og i nogle protestantiske kirker kan de blive præster/ biskopper
Munke / nonner En række mennesker har frivilligt valgt at leve i fattigdom og cølibat for at tjene Gud på en ekstra måde. Der findes ingen munke / nonner
Klostre En række selvstændige klostre, samlet i ordener, varetager en mængde opgaver for kirken (undervisning, hjælp til fattige) Der findes ingen klostre, men nok frivillige hjælpeorganisationer
Helgener Betydningsfulde afdøde kristne tales der meget om som forbilleder. De regnes for at leve hos Gud, hvor de kan gå i forbøn for de levende her på jorden. Afdøde kristne regnes for at leve hos Gud. Man regner ikke med at de går i forbøn for de levende, og taler ikke meget om disse forbilleder

Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Lagt på nettet 15.04.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også