01.09.2000 12:00 Alder: 24 yrs

Hvordan hænger sjæl og legeme sammen?

Det er en udbredt opfattelse i Danmark, at når en person dør, forlader vedkommendes sjæl legemet og farer til himmels. Så vidt jeg ved, så er denne dualistiske opfattelse et levn fra de gamle græske filosofier. Mig bekendt hænger legeme og sjæl/ånd sammen i den kristne forståelse. Sidstnævnte opfattelse bekræftes vel også af trosbekendelsen, hvor man "tror på kødets opstandelse". Hvad er rigtigt?

Svar:

Det er rigtigt, at legeme, sjæl og ånd hænger sammen i kristendommen, og at vi netop siger i trosbekendelsen, at vi tror på kødets opstandelse og dermed mener vi ikke alene åndens og sjælens opstandelse. Samtidig må det også med, at sjælen i Bibelen betyder flere forskellige ting, som ofte kan forstås ud fra sammenhængen, f.eks. livsånden, personligheden, den del, der binder kroppen og ånden sammen, eller "det af mennesket, som ikke er krop". Derfor er det heller ikke helt éntydigt, hvad der præcis sker lige efter døden for en kristen.

De fleste bibelfortolkere taler om en mellemtilstand, hvor sjælen er hos Gud (i "himmelen" eller i de frelstes del af "dødsriget") indtil tiden for "kødets opstandelse", hvor legeme, sjæl og ånd så igen er forenet. Når Jesus siger til den ene røver på korset, at han i dag skal være med ham i Paradiset (Lukasevangeliet 23,43) kan det enten betyde, at hans sjæl er med i Himlen straks, eller at "i dag" betyder, at han er med Jesus hos Gud, når Jesus kommer igen, og det så er underforstået at én dag er for Gud som tusinde år og tusinde år som én dag! Jeg håber, dette belyser problematikken lidt. Du kan finde mere om dette emne i Bibellex fra Lohses forlag (se f.eks. under "død", "dødsriget", "sjæl" osv.)

 

Svarpanelet på jesusnet.dk


Lagt på nettet 01.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også