21.06.2007 12:00 Alder: 17 yrs
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Hvordan forstå "de ti brudejomfruer"?

Jeg har nogle spørgsmål angående forståelsen af lignelsen om de ti brudepiger i Matthæusevangeliet 25,1-13. Hvordan skal teksten helt præcis tolkes? Og hvad betyder de forskellige elementer?

Svar:

Kære ukendte spørger!

Du stiller ét overordnet spørgsmål og mange underordnede spørgsmål til lignelsen om de ti brudepiger. Jeg tager det overordnede først, og de underordnede dernæst - i så logisk rækkefølge, som det er muligt.

Tidens tegn eller dommedag

Det grundlæggende spørgsmål er helt generelt: Hvordan skal teksten helt præcis tolkes?

Svaret finder vi i Jesu egen udlægning og konklusion i vers 13: "Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen!"

Den konklusion stiller du så et uddybende spørgsmål til:

Betyder det, at vi skal våge efter tidens tegn, eller at vi skal passe på ikke at sove hen og dø i troen?

Jeg mener helt klart, at det er det sidste, der er tale om. Og hvis vi tager tidens tegn med, så er sigtet stadig det samme, nemlig at bevare troen. Så spørger du:

Og råbet i natten, der vækker dem - Skal dette forstille tegn i tiden? Tegn som skal få os til at vågne op og se, at enden er nær?

Det tror jeg ikke. Råbet i natten er ikke et tegn på, at Dommedag er nær, men det er råbet om, at Dommedag er kommet.

Søvnen

Hvis dette er tilfældet - altså at vi skal passe på ikke at sove hen og dø i troen - forstår jeg ikke hvorfor alle brudepigerne faldt i søvn. For de fem kloge burde jo være skoleeksempler for os.

Umiddelbart ser jeg to mulige forklaringer:

  1. Det kan dreje sig om ganske almindelig nattesøvn, som alle mennesker trænger til. I så fald viser lignelsen, at det er afgørende, at vi har vores forhold til Jesus i orden, når vi lægger os til at sove, for det er ikke sikkert, at vi har mulighed for at ændre på noget, hvis han kommer igen, mens vi sover og vi derfor pludseligt vågner op til selve Dommedag.
  2. Det kan også være den sandhed, at alle kristne bliver udsat for sløvende påvirkning fra omgivelserne, så de sande troende kun med nød og næppe bliver frelst.

Måske vil Jesus have os til at forholde os til begge muligheder.

Dit næste spørgsmål borer så i disse to muligheder:

Hvad betyder det, at de alle sov inden han kom. Var deres trosliv dødt, så de var kommet væk fra den himmelske sti. Og det samme med, at alle deres lamper var gået ud. Refererer dette også til troslivet? I vers 13 bliver vi jo opfordret til at våge.

Her skelner du mellem søvnen og lamperne, og jeg tror, som nævnt, at søvnen kan tolkes i to retninger, men at forskellen med hensyn til lamperne viser, at halvdelen trods alt bevarede troen. De fem tåbelige skildrer dem, hvis trosliv dør, så de kommer væk fra den himmelske sti, altså væk fra livet i troen på Jesus.

Lampe og olie

Hvad dækker ordene "lamper" og "olie"over? Er lamperne deres hjerter og olien ånden, frelsen eller evangeliet..?

Jeg tror, at det er olien og ikke lamperne, som er afgørende. De fem tåbelige kommer jo ikke med, alene fordi de mangler olie. I Lukasevangeliet 18, 8 siger Jesus: "Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?" Menneskesønnen er Jesus selv, og det, han leder efter ved sin genkomst, er troen. Derfor regner jeg med, at olien, som det afgørende i lignelsens verden, er et billede på det afgørende i virkelighedens verden, nemlig troen på Jesus.

Her er det vigtigt at understrege, at troen ikke er død teori, men den levende tro, der holder sig til Jesus og ønsker at tjene ham og derfor helt naturligt viser sig i gerninger. Gerningerne kan ikke frelse nogen, men de kan vidne om, at troen på Jesus ikke er død teori, men levende til tillid til ham som frelseren.

Det er en gammel diskussion blandt kristnme fortolkere, hvad olien er et billede på. Den norske forsker Hans Kvalbein skriver i sin bog "Fortolkning til Matteus-evangeliet", Oslo 1990:

"Det er fristende å spørre, hva oljen i lampene står for. Er oljen kanskje et bilde på den sanne tro, den rette omvendelse, de gode gerninger, eller Den Hellige Ånd og hans frukter? Der er gjort mange forsøk på å gi en allegorisk tolkning også av oljen. Men dette er å presse liknelsen for langt. Å ha nok olje er et bilde på rett og omtenksom forberedlese, uten at det kan bestemmes nærmere ut fra lignelsen selv hva beredskabet består i."

Jeg tror, at han har ret så langt, at hvis lignelsen var det eneste, vi havde fra Jesus om genkomsten, så måtte vi svare sådan. Men ud fra Det Nye Testamente ellers må vi sige, at den rette forberedelse netop er alle de ting, som Hans Kvalbein nævner som mulige tolkninger. Den rette forberedelse er den sande tro, den rette omvendelse, de gode gerninger, Den Hellige Ånd og hans frugter, for alt dette udgør et sammenhængende hele, hvor det ene ikke kan være uden de andre ting. Og det, der sammenfatter dem, er livet sammen med Jesus. Eller kort sagt troen, som Jesus taler om i Lukasevangeliet 18,8, som jeg allerede har nævnt.

Hvorfor ikke dele?

Og hvorfor vil de fem brudepiger ikke dele med de andre? For hvis olien er tegn på evangeliet, bør vi så ikke til sidste sekund, dele ud af det vidunderlige budskab. Alt andet virker da egoistisk. ...

Indtil Dommedag drejer det sig om at dele evangeliet med andre, men den dag er det for sent. Den dag er evangelisationen og missionens tid forbi, og enhver træder alene frem for Jesus. Den dag kan kun Jesus hjælpe, og har man afvist ham indtil da, så møder man ham som sin dommer og ikke som sin frelser, for Jesus kan ikke frelse dem, som afviser hans hjælp. På Dommedag er det umuligt at komme til den frivillige tro, for den dag er hans magt synlig for enhver, og den skaber ikke tro, men tvinger til underkastelse. Troen hører denne verden til, hvor man ikke ser hans guddommelige magt og derfor ikke er tvunget af den. På Dommedag er det derfor umuligt at dele troen med nogen. Dommedag sætter punktum for trosdelingen og afslører, om man har troen eller ej. Derfor kan man godt overveje, om Dommedag kommer, når det ikke længere er muligt at bringe flere til tro.

I øvrigt minder denne lignelse om Mattæusevangeliet 7, 22-23, hvor Jesus også afviser mennesker på Dommedag. Blot er teksten dér ikke en lignelse, men konkret, og og det viser, at brudgommen i lignelsen om

de ti brudepiger er Jesus.

Jeg håber, dette er tilfredsstillende, ellers må du spørge igen.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 21.06.2007

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også