26.11.2009 12:00 Alder: 15 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvordan bekymre sig om synd?

Hvorfor bekymrer vi os så meget om synd, når Jesus én gang for alle HAR taget vores synd på korset? Skal man bekende sine synder for sin egen skyld eller for Guds skyld? Og hvor konkret skal det være, når vi bekender vores synd? (1. Joh. 1,9).

Svar:

- Hvorfor bekymrer vi os så meget om synd, når Jesus én gang for alle HAR taget vores synd på korset?

Hvad er synd? Sagt meget kort er det alt det, der skiller os fra Gud og adskiller os fra det, Gud har skabt os til at være. Gud er kærlighed, og Gud skabte os til at leve i fuldkommen kærlighed til ham og til vor næste. Men syndefaldet ødelagde meget af dette i os.

”Problemet” med synd er:

1. - det adskiller os fra Gud, så vi er fortabt

2. - det ødelægger det gode, Gud har skabt

3. - det vil altid prøve at få kristne bort fra Gud

Hvis problemet alene havde været 1. , så kunne vi måske sige, at når vi ved dåben og troen på at Jesus har betalt for os er frelst, hvorfor skal vi så stadig beskæftige os med vores synd?

Men 2. viser os at synden i os stadig er et problem: den ødelægger! Vi må bekæmpe synden i os, så der i stedet for den kommer kærlighed til Gud og kærlighed og gode gerninger til andre mennesker! Og i kampen mod synden er det at bekende sin synd og bede om tilgivelse et af de bedste våben!

Og 3. viser os at synden til stadighed er farlig for os. Så vi må hele tiden tage den frem i lyset og fortælle Gud om den, så den mister sin magt og ikke kan få os bort fra troen. Endvidere vil Satan altid prøve at få os til at tvivle på Guds tilgivelse. Og her hjælper det at bede om tilgivelse for vores synd og fx læse 1 Joh 1,9 højt for sig selv!

- Skal man bekende sine synder for sin egen skyld eller for Guds skyld?

Gud har sådan set ikke i sig selv brug for den bekendelse. Men han har brug for at vi bekender vore synder så han kan komme til at hjælpe os ved at tilgive os og hjælpe os i kampen mod synden. Han elsker os og brænder efter at hjælpe os – så derfor ønsker han virkelig at vi bekender vores synd, for det er nødvendigt for os – som vi så i 2. og 3.

- Hvor konkret skal det være, når vi bekender vores synd? (1. Joh 1,9)

Tja, Bibelen gir ikke nogen enkelt anvisning her. I Fadervor lærer vi at bede helt generelt: ”Forlad os vor skyld” – det er jo ikke særlig konkret :-). Andre steder er det den helt konkrete bekendelse, der gir Gud adgang til at komme til med sin hjælp – fx da David må bekende hans seksuelle synd mod Batseba og hans volds-synd mod hendes mand, Urias.

Når Luther skal vejlede angående skriftemålet (altså det at man bekender sin synd mens en anden kristen hører på det) siger han, at man dels skal bekende de ting, der er fremme i ens bevidsthed – og dels kan man bekende helt generelt.

Skulle jeg sige det kort:

Bekend helt konkret alt det, der plager dig – og bekend ellers helt generelt.

Husk: du er i Guds nåde, i Guds tilgivelse, uanset om du får alle detaljer med i din syndsbekendelse eller ej!

Men hvis Guds Ånd minder dig tydeligt om en konkret synd i dit liv – så skal den frem på bordet i din samtale med Gud – ellers kan den begynde at komme mellem dig og Gud, så du langsomt fjerner dig fra ham!

God vind med din bekendelse! Det er så godt at være en TS'er (Tilgivet Synder)!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 26.11.2009

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også