30.06.2011 12:00 Alder: 13 yrs
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Hvor var vi, før vi blev til?

Jeg har altid troet på, at der er et liv efter døden, og at vi bliver frelst for vores synder i Jesu navn, men her på det sidste er jeg begyndt at tænke meget over, hvor man er før man bliver til. Jeg har ledt meget i Bibelene, men kan ikke finde nogle steder, der siger noget om det?

Svar:

Bibelen siger ikke en lyd om, hvor vi var, før vi blev undfanget, men til gengæld siger den rigtig meget om, hvor vi skal hen, når vi ikke lever her på jorden mere. Det skyldes det enkle forhold, at Bibelen regner med, at vi slet ikke eksisterede, før vi blev undfanget.

Men der er absolut ingen usikkerhed om, hvad der skal ske med os efter døden. Enten har vi fællesskab med Kristus, og så skal vi være sammen med ham (og med Abraham, Israels stamfar, og med alle andre, som har troet på Kristus), eller også har vi ikke fællesskab med ham, og så går vi til Dødsriget, hvor man holdes i varetægt til den endelige dom.

Hvis du vil læse om det i Bibelen, så kan du se på Lukasevangeliet 16,19-31, og Filipperbrevet 1 23 (læs det i sammenhæng med hele kapitlet!).

Det afgørende for at være sammen med Jesus Kristus er, at vi kalder på ham og beder ham frelse os og lede os. Så er vi inde under hans beskyttelse og bliver taget hjem til ham, når vi skal dø. Enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses, siger Paulus i Romerbrevet 10,13, og dér tænker han på, at det er Herren Jesus, vi skal påkalde. Og Jesus selv siger, at den, der kommer til ham, vil han aldrig støde bort (Johannesevangeliet 6, 37).

Så vidt Bibelen.

En helt anden historie er, at mange kendte kristne ledere har gjort sig private tanker om den menneskelige sjæls eksistens, før mennesket undfanges og fødes. Jeg er en gang for længe siden stødt på en beskrivelse af nogle af disse forskellige holdninger, men kan ikke huske hvor, så jeg kan desværre ikke gengive dem her. Blot vil jeg her sige, at disse tanker er rent private opfattelser uden noget grundlag i Bibelen.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 30.06.2011

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også