08.06.2006 12:00 Alder: 18 yrs

Skrevet af:
Carsten Vang

Hvor stor er en "bat"?

Da jeg har hovedfag i fysik og sidefag i matematik er jeg naturligt nok interesseret i de måleenheder, der anvendes i Bibelen. Problemet er nu, at de samme måleenheder angives vidt forskelligt i forskellige udgaver. For eksempel er måleenheden "bat" angivet som ca. 40 liter i den bibel, der er udgivet af Bibelselskabet, mens der i mange engelsksprogede udgaver tilsyneladende regnes med ca. 22 liter. Har I nogen viden om, hvad forklaringen er? Hvad er den bedste nuværende viden omkring disse ting, og hvor man finder kildemateriale?

Svar:

Forvirringen omkring den korrekte måleenhed for eksempelvis "bat"skyldes sandsynligvis, at der i bibelsk tid (som faktisk strækker sig over en totusind-årig periode) har været forskellige størrelser for den samme måleenhed. De forskellige regioner havde desuden forskellig praksis; der har været regionale forskelle, om man nu var i Israel eller i Mesopotamien.

Den store skillelinje synes at have været det babylonske eksil (587-539 f.Kr.). Her kom jøderne i direkte kontakt med babylonsk kultur og aramæisk sprog. Og de overtog mange forskellige elementer, for eksempel de babylonske navne på månederne (som jøderne har den dag i dag). Størrelsen på deres måleenheder synes også at være blevet påvirket af opholdet i eksilet.

Når det gælder indholdet af en "bat", ved vi fra arkæologiske fund gjort på tel Beit Mirsim, at en "bat" rummede ca. 22 l i perioden før eksilet. De engelske bibeloversættelser følger øjensynligt denne bestemmelse. Den jødiske historieskriver Josefus (levede ca. 30-100 e.Kr.) siger derimod,at en "bat" kunne rumme ca. 36 l. Den danske bibeloversættelses forklaringer bygger øjensynligt på Josefus. Den enkleste forklaring på denne store difference (mellem 22 og 36 l) er sandsynligvis, at en "bat"efter det babylonske eksil fulgte babylonsk standard og nu blev et rummål på ca. 36 l.

Det er ærgerligt og temmelig forvirrende, at Bibelselskabet i deres ordforklaring ikke sondrer mellem før-eksilsk og eftereksilsk målestandard.

Læs mere

Den bedste og mest opdaterede information omkring måleenheder i Bibelen finder man formentlig i artiklen "Weight and Measures" af M.A. Powel i Anchor Bible Dictionary, vol. 6 (1992), side 897-908. Desuden vil jeg henvise til: Russel Fuller, Artiklen " 'efah" (artikel nr. 406) i W.A. VanGemeren (ed.), New International Dictionary of the Old Testament Theology and Exegesis, vol. 1 (1996), side 382-388.


Skrevet af:
Carsten Vang

Lagt på nettet 08.06.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også