23.02.2006 12:00 Alder: 18 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvilken menighed er bedst?

Når Jesus kommer igen, for at frelse os. Kommer han så for at frelse Lutherske, baptister, pinsefolk eller Jehovas vidner?. Hvad synes I? Hvilken menighed er bedst for os? Hvilken af dem går mest op i kristendommen? Jeg er en Luthersk dreng, som er blevet døbt i den lutherske kirke, da jeg var barn. Men nu er jeg vokset op og tror meget på Gud. Jeg kommer nu i en baptist menighed, som jeg er meget glad for. Men jeg føler bare, at jeg er anderledes end dem, fordi de er blivet døbt med deres baptist-dåb. De anbefaler mig, at jeg skal døbes med den rigtige dåb i baptist kirken. Men det er jeg i tvivl om. Er det ikke forbudt at blive døbt igen?

Svar:

Jesu svar

Hvad skal der til for at blive frelst? Jesus er selv blevet spurgt om det, og svarer på det i en samtale med Nikodemus (du kan læse den i Johannesevangeliet kapitel 3,1-21).

Et menneske bliver frelst ved at tro på Jesus og blive døbt. Jesus siger:

"Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv!". Gud gav Jesus - han lod ham dø på korset for at betale vores gæld. Derfor er der frelse og evigt liv for enhver, der siger JA TAK til det. For tro er at sige JA TAK til Guds tilbud. Jesus siger også til Nikodemus at han må fødes på ny af vand og ånd - altså at han skal døbes. For i dåben møder Guds Ånd os på en helt speciel måde og skaber et nyt liv i os.

Frelse for alle døbte kristne - uanset menighed

Så alle, der er døbt med den kristne dåb og tror på Jesus, bliver frelst!

Så både katolikker og lutheranere og pinsefolk og baptister o.s.v. bliver frelst.

Jehovas Vidner er jeg derimod bekymret for. For de tror ikke, at Jesus er Gud, og er i det hele taget meget langt fra de kristne kirker. De mener jo også selv, at vi kristne kirker er fortabte - så de ser selv, at der er en stor forskel. Så jeg er bange for, at Jehovas Vidner ikke bliver frelst. Eller lad mig sige det på den måde: hvis de tror på Jesus - på trods af det, de hører til deres møder og som Jehovas Vidner officelt forkynder - ja, så har Gud også en chance for at give dem troen. Men de har virkelig brug for, at vi fortæller dem om Jesus og om, at frelsen er gratis! Det er nemlig ikke den måde, de hører om vejen til frelse.

Guds ånd i dåben

Du er allerede som barn døbt med den kristne dåb - det er dejligt! Så har Guds Ånd gjort sin gerning i dig. Så hvis du lever i troen på Jesus, er du frelst. Du skal ikke døbes igen. Du er jo døbt med vand og ånd - døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn (Mattæusevangeliet kapitel 28 vers 19).

Jeg ved godt, at en del baptister ikke synes, at barnedåb er i orden. Og derfor vil de have, at man skal døbes som voksen. Men det er en misforståelse. Her i Danmark er flere og flere baptistmenigheder begyndt at have "Åbent medlemskab". Det betyder, at man kan være medlem i deres menighed, uden at skulle døbes som voksen! Hvis du gerne vil blive ved med at være i baptistmenigheden, så sig til dem, at du gerne vil have et åbent medlemskab, hvor du kan være medlem uden at skulle døbes for anden gang. For du er døbt med den kristne dåb - det bliver de nødt til at anerkende.

Umiddelbart vil jeg nok mene, at det bedste for dig var at finde en luthersk menighed, hvor du ikke skal bekymre dig om, om du hører rigtig til. Men hvis ikke du kan finde sådan en luthersk menighed - så lev med Gud i den baptistiske menighed - men hold fast ved din dåb, for den er god nok!

Du er velkommen til at skrive tilbage - også hvis du har brug for at vide mere om, hvorfor din barnedåb er god nok.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 23.02.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også