18.07.2019 16:37 Alder: 5 yrs
Kategori: jn-svar
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Hvad vidste Johannes Døber om Jesus?

I Lukasevangeliet kapitel 1, fremgår det, at Maria og Elisabeth er beslægtede og kender hinanden. Det er tydeligt, at både Maria og Elisabeth er klar over, at det er verdens frelser, Maria skal føde. Englen havde også sagt direkte til Maria, at hun skulle føde Guds søn. Men hvorfor står der så i Johannesevangeliet kapitel 1 v. 29-34, at Johannes ikke vidste hvem Messias var, før han så duen som tegnet på Helligånden komme over Jesus i dåben? Når Johannes' og Jesus' mødre kendte hinanden, burde Johannes vel også vide, at Jesus netop var Guds søn og den ventede Messias? 

Svar:

Når man i Johannesevangeliets første kapitel læser Johannes Døbers vidnesbyrd om Jesus (v 29-34), får man det indtryk, at Johannes ikke vidste, hvem Jesus virkelig var forud for Jesus' dåb. Han siger direkte, at han ikke kendte ham.

Men det ved han nu, hvor Jesus er blevet døbt af Johannes. Johannesevangeliet fortæller ikke om Jesus' dåb, men fra konteksten kan vi regne ud, at det, som Johannes Døber siger, er sagt efter Jesus' dåb (”Næste dag” må betyde dagen efter Jesus' dåb).

Hvordan passer det med, hvad Johannes Døber ifølge Matthæusevangeliet siger om Jesus i forbindelse med Jesus' dåb, nemlig at det burde være Jesus, der døbte Johannes og ikke omvendt (Matthæusevangeliet kapitel 3, vers 14)?

Lukas og Markus nøjes med at lade Johannes Døber sige, at han vidste, der efter ham skulle komme en, som var ”stærkere, hvis skorem han ikke er værdig til at løse”

At både Maria, Jesus' mor, og Elisabeth, Johannes Døbers mor, kendte til Jesus' identitet, kan vi ikke lægge så meget i i forhold til, hvad Johannes døber vidste om Jesus – også selv om det var familie.

Dels er der gået 30 år, og siden da var Maria også kommet i tvivl om, hvem hendes søn egentlig var. Det fremgår fx af Matthæusevangeliet kapitel 12, vers 46-50. Dog ved vi, at Jesus' mor, Maria, slutter sig til følget omkring Jesus inden hans korsfæstelse. Men selv da var det svært for Jesus' nærmeste – også hans disciple – helt at forstå, hvem han var, og hvad hans gerning var.

En erkendelse af, hvem Jesus er og en tro på, hvad hans opgave er, kan mistes og kan ikke automatisk gives videre til andre. Det er en erkendelse, som den enkelte må nå frem til. Det gælder fortsat i dag – også i lyset af, at vi lever på den anden side af Jesus' opstandelse.

Af Johannesevangeliet fremgår det, at Johannes Døber havde en erkendelse af, at Jesus havde været der forud for ham. Altså at Jesus havde eksisteret, også før han blev født. Med andre ord, at Jesus havde en præeksistens. Johannesevangeliet udtrykker det ved at tale om Ordet der var i begyndelsen: "  I begyndelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. (Kapitel 1, vers 1).

Johannes Døber bekender også Jesus som en, der er bærer af Guds Ånd og er Guds udvalgte, Guds søn. En sådan erkendelse synes ikke engang Jesus' disciple at nå frem til, mens de var sammen med Jesus. Det sker først i lyset af Jesus' opstandelse. Så hvor har Johannes døber dette fra?

Her må vi huske, hvor Johannes Døber fik sin forståelse af Jesus fra, nemlig fra de gammeltestamentlige profetier. Ligeledes skal vi huske, hvordan han så sin egen rolle: som en profet, der talte om de sidste tider og indvarslede en ny tid for Guds folk. Derfor hans stærke kald til omvendelse: ”Øksen ligger allerede klar ved foden af træerne" (Matthæusevangeliet, kapitel 3, vers 10)

Mange læser det, som Johannes Døber her siger, som noget evangelisten har lagt i munden på ham, og hvor han, evangelisten, udfolder sin forståelse af hvem Jesus er. Men når vi ser Johannes Døbers forståelse af sin egen rolle som en profet - på lige fod med profeterne i GT – der indvarslede en ny tid, giver det også mening at fastholde, at dette er Johannes Døbers egen erkendelse og bekendelse til Jesus, også forud for Jesus' lidelse og død.

Det er en erkendelse, han når frem til i lyset af Jesus' dåb. Jesus' dåb afslører – eller åbenbarer – Jesus' guddommelighed. Den kendte Johannes ikke forud, men han levede i forventningen om Guds indgriben og den messianske tidsalder.

At han så også kunne komme i tvivl om det igen, ser vi af hans spørgsmål til Jesus, da han er kommet i fængsel og ikke synes, at Jesus bringer det Gudsrige som han havde håbet på. Fra fængslet sender han sine disciple til Jesus med spørgsmålet: Er du den, der kommer? (Matthæusevangeliet kapitel 1,vers 1-6). Og Jesus svarer ved at henvise til de undere, han gør, som viser, at Guds rige er brudt frem.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 18.07.2019

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også