23.03.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Forfatterprofil

Hvad betyder "miskundhed" og "Sela"?

Der er 2 ord, som jeg har lagt mærke til mange gange i Bibelen, det ene er "miskundhed" og det andet er" Sela". jeg vil meget gerne vide, hvad de 2 ord betyder, for jeg støder på dem gang på gang, uden at vide noget om dem.

Svar:

Det er den helt rigtige indstilling du har, at stoppe op, og stille sig selv det krav, at de ord du hører brugt igen og igen, dem vil du også forstå. Fortsæt din bibellæsning med den indstilling - og også når du lytter til forkyndere, der anvender et religiøst sprog.

Miskundhed:

I vores nuværende danske bibeloversættelse (fra 1992) anvendes ordet "miskundhed" ikke længere, men det er rigtigt at det har været brugt tidligere, og ordet er ikke helt forsvundet fra "det religiøse sprog". Men i dag er ordet oversat med "barmhjertighed" og i enkelte tilfælde trofasthed, godhed, nåde og andre beslægtede udtryk.

Guds barmhjertighed over for mennesker, kan beskrives på mange måder og med mange billeder. Det er dybest set Guds elskende bankende hjerte for den menneskelige slægt, som er skabt i hans billede, og som han ønsker at dele sin kærlighed med. I Det Gamle Testamente ser vi Guds trofasthed mod sit udvalgte folk, og hvordan han igen og igen griber ind, trods fald og svigt fra folkets side, for at holde dem fast i, at de er hans folk, og at han har et frelsende mål med dem. I det Nye Testamente erfarer vi Guds barmhjertighed gennem Jesu fuldendte kærlighed, og vilje til at gå i døden for os. Hele Guds frelsesplan for os, er drevet af Guds barmhjertighed.

Sela:

Musikalsk udtryk fra Salmerne og fra Habakkuks Bog kapitel 3 (som også er en salme). Som regel står det som afslutning på en sætning eller en hel salme. Man er usikker på den nøjagtige betydning, men i den græske oversættelse af Det Gamle Testamente oversættes det med et ord, der nærmest betyder "omkvæd" eller "mellemspil". I hvert fald er ordet beregnet på at danne en slags "tænkepause" efter et vers. (citat: Bibellex, Lohses Forlag)


Forfatterprofil

Lagt på nettet 23.03.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også