24.11.2000 12:00 Alder: 24 yrs
Kategori: Menneskelivet

Er vrede synd?

Jeg forstår ikke hvorfor man siger at vrede er synd, når nu Gud har skabt os med den. Jeg mener, man har jo brug for nogle gange at blive vred og det er vel helt i orden eller hvad ? Jeg har aldrig været ret god til at udtrykke vrede jeg har grædt i stedet for, nok fordi jeg lærte af mine forældre, at man ikke udtrykker vrede. Kan du svare på dette spørgsmål. Hvorfor er vrede en synd ?

Svar:

Vrede er nødvendig

Vrede er en nødvendig følelse! Hvis ikke vi kunne føle vrede, så kunne alle og enhver gøre med os som de ville, og vi ville aldrig forsvare os. Vreden er altså blandt andet et værn mod det eller de, som vil gøre os fortræd.

Følelsen af vrede kan opstå i os, når vi oplever et eller andet, som vi synes er uretfærdigt enten for os selv eller for andre. Vi mennesker er, som du selv skriver, skabt med følelser, og disse følelser er ikke i sig selv syndige. Hvis du derfor har hørt nogen sige, at vrede er synd, så er det min opfattelse at det er et alt for unuanceret syn på vrede.

Følelser i sig selv er neutrale

Følelser er i og for sig neutrale og kan ikke være "pæne" eller "mindre pæne". Men vi kan af forskellige grunde opleve nogle af dem som "pænere" end andre og derfor kan vi reagere på de følelser, vi oplever som "mindre pæne" ved at forsøge at fortrænge, at vi har dem. Og hvis vi har lært at vrede er synd, vil de fleste af os prøve at undgå vrede. Men det er menneskeligt umuligt.

Vrede kan udtrykkes på en ordentlig måde

Netop vrede er en af de følelser, som det kan være svært at håndtere. For når jeg bliver vred, kan jeg få lyst til at hævne mig på den som har gjort mig ondt. Så vreden kan let få uheldige konsekvenser.

Jeg tror, det er derfor der står i Bibelen: "Bliv blot vrede, men synd ikke" (Salme 4 vers 5 og Efeserbrevet kap. 4 vers 26). Netop fordi vi er syndige mennesker kan synd altså godt ligge i forlængelse af vreden.

Nogle af os har ikke lært, hvordan man bliver vred på en ordentlig måde. Måske har vi aldrig selv set vores forældre blive vrede, eller de blev så vrede at det gik ud over alle andre, der var i nærheden. Så vi kan have lært at vrede er forbundet med synd, eller at vrede er forbundet med angst. Man kan udtrykke sin vrede på mange forskellige måder. Nogle råber højt og smækker med døren, når de bliver vrede, andre bliver bidende ironiske eller tavse, nogle bliver overdrevent glade og lader som om intet var hændt, andre igen giver udtryk for deres vrede ved at græde. Men det er alt sammen udtryk for den samme følelse.

Tag ansvar for din vrede

Det kan være en god måde at håndtere den vrede følelse på at sige den højt i jeg-form: "Jeg er vred!". Når jeg siger "jeg" tager jeg selv ansvaret for de følelser jeg har, også selv om jeg måske i situationen synes at det er andres skyld, at jeg blev vred. Det kan gøre det lettere for mig at kontrollere min vrede, hvis jeg åbent erkender at jeg har den.

Alle mennesker bliver vrede. Men ikke alle vil erkende det. Det kan godt tage lang tid at lære at udtrykke vrede på en ansvarsfuld måde, og det kan måske være godt at have nogen at snakke med undervejs. Der findes en fin bog, som også behandler emnet vrede. Den er skrevet af Gunnar Elstad og hedder "Lev frimodigt". Find den på bibliotek.dk

 

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen


Lagt på nettet 24.11.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også