24.09.2008 12:00 Alder: 16 yrs
Kategori: skabelsen
Forfatterprofil

Er skabelsesdagene 24-timers døgn?

I Første Mosebog 1,27 skaber Gud både Adam og Eva på den sjette dag - vel at mærke efter at han også har skabt alle dyrene. I kapitel 2 skaber Gud først Eva, efter at Adam har givet alle dyrene navne - hvilket efter min overbevisning må tage langt længere tid, end de timer som Adam havde til rådighed. Jeg synes, at dette argument taler imod en fortolkning af skabelsens dage som 24-timers døgn og i stedet for giver det god mening at de seks døgn i stedet for er seks tidsperioder. De fleste kristne anser det dog stadig for seks gange 24 timer, men hvordan kan det hænge sammen med Adams navngivning af dyrene?


Svar:

Det er vigtigt at fastholde, at beretningen om skabelsen er en guddommelig åbenbaring, som er fortalt på en sådan måde, at selv den mest enfoldige kan fæste lid til, at Gud har skabt alle ting. Skabelsesberetningen er tilpasset menneskets fatteevne. Samtidig rummer skabelsesberetningen så store hemmeligheder, at selv de klogeste kommer til kort.

Det er en sådan hemmelighed, som skjuler sig bag det, Bibelen fortæller om, at alt skabtes af intet ved Guds ord (Hebræerbrevet 11,3), og at skabelsen fandt sted over seks skabelsesdage. At opfatte de seks skabelsesdage som seks skabelsesperioder eller som seks 24-timers døgn er mindre væsentligt. Men der er intet i vejen for at gøre det.

Skabelsens orden

Jeg mener, det er vigtigere at forstå, at de seks skabelsesdage ikke først og fremmest siger os noget om varigheden af skabelsen, men mere viser, at der er en bestemt orden i skaberværket.

Derfor er det ikke noget om geologi, biologi eller geografi, der vises os, men at verden er blevet til ved Guds ord. Det er sket efter en bestemt plan. Det er først og fremmest mennesket, Gud vil skabe. Gud lægger derfor alt til rette for menneskets skabelse gennem de øvrige skabelseshandlinger.

Fuldstændiggørelse

Man har ofte diskuteret, om der er to skabelsesberetninger. Jeg tror, at beretningen om menneskets skabelse i kapitel 1 i Første Mosebog bliver fuldstændiggjort i kapitel 2, hvor vi hører, at Gud former en menneskeskikkelse af jordens muld og blæser livsånde ind i menneskets næsebor – det vil sige: Gud tildeler mennesket biologisk liv på den måde.

Allerede i Første Mosebog 1,27 læser vi, at mennesket er skabt i Guds billede. I kapitel 2 læser vi om, hvordan dette forløb som begivenhed. Derfor læser vi i kapitel 2 ikke om, hvordan Gud skaber, for det har han gjort, men om hvordan Gud indretter og ordner det skabte – således at også dyrene får navne. Dette sidste er også en del af fuldstændiggørelsen af skabelsen!


Forfatterprofil

Lagt på nettet 24.09.2008

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også