22.07.2013 12:00 Alder: 9 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Er King James-bibelen mest korrekt?

Hvad er historien bag "King James Version"-oversættelsen af Bibelen? Er den mere korrekt end andre versioner?

Svar:

"King James Version" (KJV), er navnet på en engelsk oversættelse af Bibelen, som første gang udkom i 1611. Navnet har den fået fra Kong Jakob I af England og V af Skotland (King James), som forlangte en ny oversættelse i 1604. Det var den tredje oversættelse til engelsk, men var på mange måder en stor forbedring, og fik vidstrakt betydning for engelsk sprog og litteratur. Og selv om den er mere end 400 år gammel, så er det stadig én af de mest populære bibeloversættelser - ikke blot i engelsktalende lande. De fleste kender den dog i 1768-versionen, hvor sproget er moderniseret. Siden er der også kommet en lang række af bibeloversættelser i moderne sprog, der enten er nyoversættelser ud fra de samme tekster og principper, eller blot er reviderede udgaver af KJV.

KJV-onlyism

Fordi KJV både litterært, åndeligt og kulturelt har haft umådelig betydning i de sidste 400 år er det ikke mærkeligt, at den vedbliver at være manges foretrukne bibeloversættelse. Der findes imidlertid også kristne, der hævder, at kun KJV er det sande Guds ord. Disse kan deles op i tre grupperinger:

1) Alle oversættelser, der bygger på de samme grundtekster som KJV er OK.

2) Alle oversættelser, der bygger på den oprindelige 1611-udgave er OK.

3) Kun den oprindelige version fra 1611 er Guds ord.

En KJV-onlyists i den første gruppe ville altså sige, at moderne bibeloversættelser, der er oversat fra de samme grundtekster og ud fra samme oversættelsesprincipper er OK (Det vil fx sige, at den autoriserede danske ikke ville blive accepteret, da den bygger på andre grundtekster).

I gruppe to vil man sige, at ud over den oprindelige 1611-udgave selv, så er gendigtininger, der er baseret på denne (og altså ikke på de hebraiske/græske grundtekster) også OK.

Og så er der den mest radikale gruppe tre, der vil hævde, at kun den oprindelige oversættelse fra 1611 er at regne som Guds ord. Den er simpelthen guddommeligt inspireret, og hvor der er forskelle mellem den og andre oversættelser, så har KJV ret. Sågar, hvis der er er forskelle mellem grundteksten og KJV, så er det KJV, der har ret. Der findes menigheder, hvor man udelukkende bruger 1611-versionen af Bibelen på grund af denne overbevisning

Disse synspunkter har naturligvis intet bibelsk belæg; og især de to sidste positioner rejser en del problematiske spørgsmål. Det mest åbenlyse, er, hvad der så var sand bibel i de omkring 1600 år der gik fra kirkens fødsels til KJV udkom ...

Problemer med tekstgrundlag

Ud over denne ubibelske hævdelse af, at en oversættelse i 1611 alene skulle være Guds ord, så er der også problemer i forhold til dem, der blot mener, at grundteksterne er de bedste. Altså, de manuskripter som KJV bygger på.

Det bliver for omfattende at gå ind i enkeltheder omkring det, men kort fortalt så bygger KJV på et meget spinkelt tekstgrundlag, forstået på den måde, at man dengang kun havde meget få originale tekster tilgængelig, hvorimod man i dag står på meget sikrere grund, når det handler om tilgængelige originale tekster på grundsprogene. Dels har man mange flere og meget ældre manuskripter til rådighed, dels er man blevet meget bedre til at stille teksterne sammen og få det mest sandsynlige bud på en original tekst.

Den sammenstilling af græske tekster, som Det Nye Testamente i KJV bygger på, er skrivet i starten af 1500-tallet, hvor man kun havde ganske få manuskripter til rådighed - faktisk så få, at man nogle steder måtte rekonstruere den græske tekst ud fra den latinske udgave af Bibelen. Endvidere var der problemer med, at der kom tildigtninger, som der ikke er tekstmæssigt grundlag for, som kirken gennemtrumfede. Endelig, så blev teksten færddigjort i al hast, fordi en forlægger så en mulighed for at blive den første på markedet med en NT på græsk.

Disse forhold gør, at det ligger lige for at konkludere, at der findes bedre bud på oversættelser end KJV. Hvis ikke de ovenfor anførte problemer er grund nok, så må det forældede sprog i KJV være argument nok for at læse en anden, lettere tilgængelig oversættelse.

Ingen perfekte oversættelser

Der findes ingen perfekte oversættelser af Bibelen. KJV er ikke mere korrekt end andre, men den autoriserede danske har også sine problemer ligesom alle andre bibelversioner.

Men vi har lov til at have tillid til, at Gud bruger det uperfekte. Derfor må vi ikke fraregner nogen kristennavnet, blot fordi de foretrækker en anden oversættelse end den, vi synes bedst om. For det er først og sidst en smagssag. Derfor må vi også sige nej til og protestere imod idéer om, at én specifik oversættelse eller oversættelstradition er det eneste sande Guds ord og alle andre er perverteret af Satan. En påstand man desværre kan høre radikale KJV-onlyists bruge.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 22.07.2013

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også