11.03.2010 12:00 Alder: 14 yrs

Er Jesus lig Menneskesønnen?

Har Jesus på noget tidspunkt sagt, at Jesus skulle komme igen? Eller har Jesus udelukkende sagt, at Menneskesønnen eller ”jeg er” skulle komme igen?

Svar:

Jeg tror ikke, man nogetsteds i bibelen kan læse, at Jesus har sagt om sig selv: Jeg kommer igen!.

Selve sagen, at han kommer igen, er omtalt mange steder og på mange måder og meget dramatisk af ham selv, f. eks. i Matt 24,30-31 ”Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.”

Andre steder lyder dette med evangeliets mildhed som i Joh 14,1-3 ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.”

Titlen Menneskesønnen forekommer 84 gange i de fire evangelier og altid når Jesus omtaler sig selv. I ApG 7,56 bruges titlen af Stefanus, som en betegnelse på Jesus, men det er det eneste sted i det Nye Testamente, hvor det bruges af en anden end Jesus selv, men ellers kun tre gange iøvrigt.

Et af de meget kendte steder er Mark 8,38 ”For den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal Menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin faders herlighed sammen med de hellige engle.”

Desuden i Mark 13,26 ”Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed.” - og Mark 14,61-62 ”Ypperstepræsten spurgte ham igen: »Er du Kristus, den Velsignedes søn?« v62 Jesus svarede: »Det er jeg. Og I skal se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer.«

Når Jesus betegnede sig selv som Menneskesønnen (og ikke som Jesus!) må det betyde at Jesus opfylder profetierne i Daniel 7. Derfor sagde han til Pilatus langfredag: ”Mit rige er ikke af denne verden”.(Joh 18,36). Da Jesus stod foran ypperstepræsten sagde han med formuleringer fra Daniel 7: Matt. 26,64 ”Jesus svarede ham: »Du sagde det selv. Men jeg siger jer: Herefter skal I se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer.”

”Jeg er” er et af Herrens navne, som udtrykker, at han er den evige, uforanderlige og trofaste som ved den brændende tornebusk i 2. Mos 3,13-14 ”Moses sagde til Gud: »Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem?” Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne:  Jeg Er har sendt mig til jer.”

Jesus brugte ofte ”Jeg Er” om sig selv og det vakte voldsomt postyr og var måske den egentlige årsag til at det høje råd dømte ham til døden!

 

Bent Tage Nielsen


Lagt på nettet 11.03.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også