02.07.2003 12:00 Alder: 21 yrs
Kategori: jn-svar
Forfatterprofil

Er Bibelen imod diskrimination?

Jeg vil gerne vide om Det Nye Testamente indholder passager el. bestemmelser om forbud mod diskrimination? Både mere generelt og bredt og mere specifikt mod bestemte "grupper"/personer.

Svar:

Det nye Testamente (NT) er naturligvis ikke skrevet, så det umiddelbart kan bruges som grundlov i f.eks. Amnesty International eller en anden menneskerettighedsorganisation, men der siges meget, som handler om menneskesynet, både generelt og specifikt.

Først om grundlaget: NT bygger 100% på GT, og bibelens tale om menneskeværdi bygger først og fremmest på at mennesket er skabt og dermed villet af Gud. En unik skabning, som er kronen på hans skaberværk, skabt i hans eget billede, mennesket har bogstaveligt talt afglans af Gud: Gud sagde: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem." (1 Mosebog 1,26-27)

Det er det mest gererelle, der kan siges om mennesket: det er gudvillet og har gudbilledlighed.

På forskellige måder og overfor specifikke grupper, som ellers let holdes ude eller nede i samfundet, taler bibelen klart om et ansvar for at vise dem omsorg, også selv om andre diskriminerer dem, f.eks.:

"Hvis du låner penge ud til nogen i mit folk, til den fattige hos dig, må du ikke optræde som ågerkarl over for ham; I må ikke kræve renter af ham." (2 Mosebog 22,24).

"Når der er en fattig hos dig, en af dine landsmænd i dine byer i det land, Herren din Gud vil give dig, må du ikke gøre dit hjerte hårdt eller lukke din hånd for din fattige landsmand." (5 Mosebog 15,7)

"Men den rige skal også behandles retfærdigt: I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for den fattige eller begunstige den rige. Du skal dømme din landsmand med retfærdighed." (3 Mosebog 19,15)

Den fremmede, må ikke holdes udenfor, men skal integreres:

"Én og samme lov skal gælde både for landets egne og for den fremmede, der bor som gæst blandt jer." (2 Mosebog 12,49)

"Den fremmede må du ikke undertrykke. I kender de fremmedes kår, for I selv var fremmede i Egypten." (2 Mosebog 23,9)

Hvis jeg skal pege på et samlet bibelsk begreb, der taler mod diskriminiation, så må det være at Gud ikke gør forskel på folk (i NT oversættelsen fra 1948 hed det, at der ikke er personsanseelse) og derfor skal mennesker heller ikke gøre forskel på folk. Altså: Gud anser ikke den ene person som mere værdifuld end en anden, og derfor skal vi mennesker behandle alle lige. Nogle eks:

Jobs Bog 32,21:

"Jeg vil ikke gøre forskel på folk, jeg vil ikke smigre noget menneske"

Malakias' Bog 2,9:

"Derfor gør jeg jer foragtede, ringeagtede af hele folket, fordi I ikke følger mine veje, men gør forskel på folk, når I lærer."

Matthæusevangeliet 22,16:

"De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde: "Mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk."

Markusevangeliet 12,14:

"De kom hen og sagde til ham: "Mester, vi ved, at du er sanddru og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk, men lærer sandt om Guds vej. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Skal vi betale, eller skal vi ikke betale?"

Lukasevangeliet 20,2:

"De spurgte ham: "Mester, vi ved, at det, du siger og lærer, er rigtigt, og at du ikke gør forskel på folk, men lærer sandt om Guds vej."

Apostlenes Gerninger 10,34:

"Så tog Peter ordet og sagde: "Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen"

Paulus' Brev til Romerne 2,11:

"For Gud gør ikke forskel på nogen."

Paulus' brev Galaterne 2,6:

"Og de, som anses for at være noget - hvad de engang var, er mig ligegyldigt, Gud gør ikke forskel på mennesker - mig pålagde de ansete intet nyt."

Paulus' brev til Efeserne 6,9:

"Og I, som er herrer, optræd på samme måde over for dem; lad være med at true. I ved jo, at de og I har den samme Herre i himlene, og han gør ikke forskel på nogen."

Paulus' brev til Kolossenserne 3,25:

"Den, der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort, og der bliver ikke gjort forskel på folk."

Jakobs brev 2,1:

"Mine brødre, I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på folk."

Jakobs brev 2,9:

"Men hvis I gør forskel på folk, begår I synd og afsløres af loven som overtrædere"

Peters 1. brev 1,17:

"Og når I påkalder ham som fader, der uden at gøre forskel på folk dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i gudsfrygt, så længe I er udlændinge her."

Jeg håber, at du kan bruge svaret til noget. Ellers er du velkommen til at spørge igen.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 02.07.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også