08.03.2007 12:00 Alder: 17 yrs

Skrevet af:
Poul Hoffmann

Er astrologi forkert?

Jeg har til tider undret mig over, hvorfor det at "tolke stjerner", altså astrologi, betegnes som overtro og forkert. Jeg ved ikke selv, hvor jeg står - en ting er jo, at jeg er opdraget til at "den slags" ikke er sandt, en anden ting er, hvad man fx ser hvad folk kan sige ud fra horoskoper på tv, selv om jeg godt ved, at det kan være manipulerende. Men mit spørgsmål er egentlig: Hvorfor ikke bruge astrologi? Gud satte jo stjernerne på himlen som tegn, og har flere gange brugt stjernerne som billeder.

Svar:

Meget kunne siges om stjernetydning, også kaldet astrologi, men for at gøre det rimelig kort:

1) Selve den tanke, at stjernerne og planeterne derude i verdensrummet har noget at gøre med min eller andre menneskers skæbne, er jo absurd. Det er en forestilling tilblevet i samfund, der slet ikke rigtig vidste, hvad himmellegemerne var, og dyrkede dem som guder.

2) At et menneskes livsløb fra fødsel til død skulle være mere eller mindre fastlagt, og at man på forhånd skulle kunne vide noget om det ved at studere himmellegemernes indbyrdes stilling, er ikke blot i strid med al fornuft, men med hele det kristne, bibelske menneskesyn. Vi er ikke slaver af "programmeringer", der kan afsløres i "horoskoper", men frie væsener, skabt i Guds billede til kærlighed.

3) Når Bibelen taler om himmellegemerne som "tegn" (Første Mosebog 1,14), har det ikke, som astrologer undertiden påstår, noget at gøre med stjernetydning. Meningen er simpelt hen, som det også fremgår af vor bibeloversættelse af 1992, at de kan bruges til kalenderfastsættelser, foruden til navigation og andre nyttige formål.

4) Hvad specielt angår Betlehemsstjernen, der varslede Jesu fødsel , er det meget omdiskuteret, hvad det var for et fænomen, men sikkert er det, at heller ikke den havde noget med astrologi at gøre. Efter beskrivelsen var det slet ikke en stjerne i almindelig forstand, men et helt særligt under; den "gik foran" de vise mænd, "indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var" (Matthæusevangeliet 2,9) Helt fra oldtiden har man tænkt, at skildringen egentlig passer bedst på en engel.

5) Ja, det sker, at astrologiske forudsigelser går i opfyldelse, for det er noget værre end bare narrestreger. Som det hedder på bagsiden af en meget anbefalelsesværdig bog om sagen, Charles Strohmer SKRIFTEN PÅ HIMLEN (Credo Forlag 1992):

"Forfatteren, der tidligere har været professionel astrolog, retter en skarp rational kritik mod astrologien og afslører fup og fiduser. Samtidig er Strohmer ikke i tvivl om, at astrologien til tider virker, og at det er mørke åndelige kræfter, der er på spil."

Sagt på en anden måde: det er onde ånder, man får med at gøre, hvis man indlader sig med astrologien. Den er simpelt hen et fænomen inden for okkultismen, dette gamle hedenskab, som i vor tid har en så ulykkelig opblomstring i takt med, at kristendommen svækkes i samfundet. Det er også sådan, stjernetydningen placeres i Bibelen: i sammenhæng med trolddom og okkultisme af enhver art (se f.eks. Esajas Bog 47,12-15 og Daniels Bog 2,2).

Selvsagt kan ånderne fortælle et menneske noget om hans eller hendes fremtid, så længe det er dem selv, der mere eller mindre bestemmer den, og så lade, som om det er noget, der kan "læses i stjernerne". Mange i fortid og nutid har oplevet, at deres horoskoper passede i foruroligende grad - indtil de blev kristne og vendte sig bort fra al okkultisme, astrologien indbefattet. Så passede horoskoperne ikke mere, for så var deres liv i Guds hånd og ikke i dæmonernes. Og det var en uendelig befrielse.


Skrevet af:
Poul Hoffmann

Lagt på nettet 08.03.2007

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også