22.06.2011 12:00 Alder: 13 yrs
Kategori: udv-påske
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Døde Jesus langfredag?

Min veninde og jeg har snakket meget om religion og i den anledning snakkede vi om hvilken dato Jesus døde. Det er almen viden, at det skete på en langfredag, men den dag skifter jo dato år for år. Hvordan kan det lade sig gøre?

Svar:

Det er rigtigt, at påsken - og dermed også langfredag - falder på forskellige datoer fra år til år. Det skyldes at påskedag altid ligger på den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Og da forårsjævndøgnet altid ligger den 21. marts kan påskedag altså falde indenfor perioden 22. marts til 25. april. Dette besluttede man på det kirkemødet i år 325. Men ikke alle var enige og de ortodokse (østlige) kirker udregner stadig påsken på en anden måde.

Den jødiske påske falder på samme måde på forskellige datoer fra år til og da vi heller ikke ved præcist hvilket år Jesus døde, så kender vi altså ikke den nøjagtige dato for hans død. Vi ved blot, at det skete lige før jødernes påske og vi bruger vi fredagen til at mindes hans død.

Der er endda også usikkerhed om hvorvidt det overhovedet var fredag han døde. Bibelens beretninger om dagene og tidspunkterne for påskens begivenheder kan tolkes forskelligt og nogle mener, at han faktisk døde om torsdagen. Ligeså er det usikkert hvilken tid på dagen han døde.

Det samme gør sig gældende for Jesu fødsel. Den fejrer vi godt nok på en fast dato hvert år, men vi ved ingenting om hvornår på året Jesus blev født. Vi har skrevet lidt om dette i disse artikler:

Hvilken dag er Jesu rigtige fødselsdag?

Hvornår blev Jesus født?

Det vigtigste er ikke at kende de nøjagtige tidspunkter for Jesu fødsel og Jesu død. Det vigtigste er, at han virkelig har levet. At han virkelig levede og virkelig døde. Det skete for et sted mellem år 7 fvt. og år 33. Vi ved lidt mere om hvor det skete - at han blev født i Betlehem, voksede op i Nazareth, boede i Kapernaum og døde i Jerusalem. Vi ved altså at han er en historisk person. Den del af hans liv er fakta.

Derimod kan vi ikke vide med sikkerhed, hvem han i virkeligheden var. Vi kristne tror på, at han var Guds søn, at han blev født af en jomfru (fordi Gud skabte ham i Marias mave), og at han var den Messias, som jøderne havde ventet på i flere tusinde år. Vi tror også, at hans død var en soningsdød, hvor han tog straffen for alle menneskers synd. Og at han senere opstod fra døden igen og rejste hjem til himlen på en overnaturlig måde. Men alt dette er tro og ikke noget vi kan bevise. Lige så vel som det ikke kan modbevises.

Og er det virkelig sandt, så er Jesus den vigtigste person vi kan have med at gøre. Så er han vores frelser til evigt liv.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 22.06.2011

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også