07.04.2010 12:00 Alder: 14 yrs
Forfatterprofil

Skriver evangelisterne om det samme?

I Mark. 2, 1-12 + Luk. 5, 17-26 + Matt. 9, 1-8 er "Helbredelsen af den lamme i Kapernaum" nedskrevet. De er alle skrevet på forskellige måder, men i Johannesevangeliet er den ikke beskrevet og fortalt. Der er dog en beretning i Joh. 4, 43-54 som hedder "Den kongelige embedsmand i Kapernaum". Tror I, at det er den samme fortælling? Den minder en del om den, men jeg er ikke helt sikker..

Svar:

Jeg er sikker på, at de tre beretninger om helbredelsen af den lamme, som du nævner, er skrevet af tre forskellige personer på tre forskellige måder i de tre første evangelier. (Mark. 2,1-12; Luk. 5,17-26; Matt..9,1-8)

De tre evangelister Markus, Mattæus og Lukas har ikke skrevet af efter hinanden, men gengiver hver på sin måde, hvad de var vidner til. Derfor kalder man også disse tre evangelier for de synoptiske evangelier – det betyder egentlig ”samsyns-evangelierne”, hvor de samme begivenheder er skildret som set fra forskellige vinkler.

Da Jesus med sine magtfulde ord helbredte den lamme og tilsagde ham syndernes forladelse blev tilhørerne grebet af stor forundring og frygt for Gud over det, de så og hørte, for det passede slet ikke ind i deres forståelse af virkeligheden. Hos alle tre fortællere førte dette til, at de priste Gud.

Sådan er det, når mennesker oplever Jesu myndighed, og hører ham tilgive og ser ham helbrede.

I Jesu person er denne fuldmagt fra den levende Gud til stede og virksom, som vi ser det af disse tre beretninger om helbredelsen af den lamme.

Det er rigtigt, at fortællingen om helbredelsen af denne lamme mand ikke findes i Johannes evangeliet Derimod nævnes at en kongelige embedsmand var bosiddende i Kapernaum, og hans søn var syg. (Joh. 4,43-54).

Kapernaum er også er nævnt i Mark. 2,1-12. Fortællingen om den kongelige embedsmands ligner meget mere fortællingen om brylluppet Kana (Joh. 2,1-12), hvor Jesu disciple troede på Jesus, da de have oplevet, at vand blev til vin. Kana er også nævnt som det sted, hvor Jesus talte med den kongelige embedsmand, der sammen med sin husstand kom til tro.

Det er altid lærerigt at betragte sammenhænge og forskelle i de forskellige tekster. Det giver lys over ordet og liv i troen.

Du kan læse lidt mere om de synoptiske evangelier i dette svar:

Kan man forklare modstridende tekster i Bibelen?


Forfatterprofil

Lagt på nettet 07.04.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også