21.09.2007 12:00 Alder: 17 yrs

Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Hvorfor ser vi så forskellige ud?

Jeg har undret mig over noget på det sidste. Der findes mange forskellige typer mennesker på jorden. Sorte mennesker i afrika, kinesere osv. Men hvordan kan menneskene udvikle sig til at være så forskellige med hensyn til udseende, når man må regne med at Adam og Eva var de to første mennesker på jorden?

Svar:

Kære spørger

Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål du stiller, og jeg må ærligt sige, at jeg er i tvivl om svaret. Men jeg vil forsøge at give dig lidt input, som måske kan hjælpe dig videre.

Racerne ikke så forskellige

For det første: der er faktisk ikke særlig stor forskel på de forskellige menneskelige racer, når man kigger på generne - i hvert fald på det detaljeniveau, som man er i stand til på nuværende tidspunkt. Der er meget større variation indenfor hver race, end der er mellem forskellige racer. I grove træk udgør variation imellem individer af samme race omkring 85% af den totale variation, mens variation imellem klassiske racer kun er omkring 10%. For flere detaljer læs fx. her: <http://raceandgenomics.ssrc.org/Lewontin/>.

Ud fra dette kunne jeg altså svare dig, at du ikke skal bekymre dig om, hvordan så forskellige racer kan stamme fra blot to mennesker, idet racerne ikke er så genetisk forskellige.

To former for variation

Dette er imidlertid et meget overfladisk svar. Problemet er jo, at svaret samtidig stiller et langt større spørgsmål: Hvor stammer den enorme variation imellem forskellige mennesker fra?

Og her må jeg desværre melde pas, idet jeg ikke véd nok omkring variationen af menneskets gener. Der kan efter mit resonnement være tale om to forskellige typer af variation:

1) Variation som opstår ved forskellig kombination af gener. Altså variation "på langs" af DNA-strengene.Tænk her på, hvor mange forskellige kombinationsmuligheder der er mellem en enkelt mands og kvindes gener. Variationsmuligheden er enorm! Selv om søskende kan ligne hinanden en hel del, så kan de jo også falde meget forskelligt ud. Og ens er de langt fra. Rigtig mange egenskaber skyldes kombinationen af mange samvirkende gener - eksempler er kødprocent hos svin og menneskets højde. Der er altså ikke ét gen for højde, men højden skyldes en mængde forskellige gener (samt naturligvis ydre forhold som fx kost). En enkelt egenskab (fx højde) kan således varieres enormt, blot ud fra to forskellige menneskers gener. Det er nærliggende at tænke, at når dette gælder for højde og kødprocent, så kunne det også gælde for mange andre egenskaber, som tilsammen giver det, vi vil kalde klassiske racers udseende. Tilsvarende kan man ved avl ud fra et enkelt par eller en lille gruppe af dyr "fremstille" meget forskellige racer.

Hvis den store variation mellem mennesker primært skyldes denne type variation, så kan den forklares med rekombination ved menneskets kønnede formering - og hermed udgør variationen ikke noget problem for skabelsesmodellen.

2) Variationer i samme gen. Her er variationen "på tværs" af DNA-strengene. Med andre ord er der her tale om, hvor stor variation der findes i enkelte gener (fx genet for øjenfarve eller genet for alfa-hæmoglobin). Hvis udgangspunktet for alle mennesker er to individer, så kan der maksimalt være 4 forskellige (allele) udgaver af hvert gen, idet hvert individ har to versioner af hvert gen (et fra mor, et fra far). Med en skabelse helt efter Bibelens ord vil udgangspunktet altså være maks. 4 versioner af hvert gen. Yderligere variation må så skyldes mutationer, og er kommet til med tiden....

Da jeg ikke har kendskab til, hvor mange allele gener der er fundet for diverse egenskaber, så véd jeg ikke, om denne variation kolliderer med skabelsesmodellen. Det er yderligere et spørgsmål, hvor stor forskel der er mellem forskellige allele gener. Forskelle på enkelte basepar i generne kan give stor funktionel forskel, men kan jo være forårsaget af en enkelt mutation. Hvis der derimod findes et enormt antal meget forskellige allele gener for en eller anden egenskab, så kan det være svært at forklare udviklingen af denne variation, specielt hvis man ønsker at tro på en bogstavelig bibelsk skabelse og en ung Jord. Jeg ved, at der inden for alfa-hæmoglobin er en række kendte varianter, disse er alle kendetegnede ved at afvige ganske lidt fra "standardversionen", og de kan derfor forklares ved enkelte mutationer som sagtens kan være opstået inden for selv en ung-jords tidsskala. Men som sagt ved jeg ikke nok om hvad der ellers er fundet af variation i alle humane gener...

Én "for-moder"

Et andet område, som er noget beslægtet med dit spørgsmål er variationen mellem mennesker, når den analyseres ud fra det mitochondrielle DNA. Her er der så lidt variation imellem mennesker, at der tales om en "mitochondriel Eva" selv i videnskabelige artikler. men det er et stort område, og det vil føre alt for vidt, hvis jeg skal forsøge at redegøre bare nogenlunde for dette her. Men hovedpointen er dog, at alle mennesker synes at have én "for-moder".


Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Lagt på nettet 21.09.2007

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også