07.02.2006 12:00 Alder: 18 yrs
Kategori: Jesus-udv, Udvalgte svar

Skrevet af:
Sten Nielsen

Hvordan kan Jesus være Guds søn?

Hvordan kan Jesus være Guds søn? når man siger Guds søn mener man det så bogstavlig, altså lige som jeg er min fars søn? Og for det andet er det så Jesus, der er Gud eller er han en del af Gud eller er han Guds sendebud-profet. Altså det bedste bud på et perfekt menneske? Og hvis han er en del af Gud, hvordan er han det så? Hvis Jesus er Guds søn, hvem er hans mor så ?

Svar:

Som kristne tror vi på Treenigheden, som et begreb der dækker over, at Gud træder frem i tre skikkelser for mennesker: som Gud, som Jesus og som Helligånden. Vi bruger blandt andet trekanten som et symbol på treenigheden. Den har tre sider, men er samtidig én geometrisk enhed. Vi tror ikke, det er muligt at adskille de tre Guds-skikkelser fra hinanden. Det betyder bl.a., at vi må hævde, at hvor Gud er til stede, der er også både Jesus og Helligånden i virkeligheden til stede.

Gud og mand

Alligevel taler vi om, at Jesus er Guds søn. Det lyder for os mennesker, som om der er forskel på Gud og Jesus, og endvidere hører vi i Bibelen om, at Gud bliver menneske og går på jorden som en mand. Og det er her, det bliver rigtig vanskeligt at forstå det! Derfor har jeg lyst til at sige til dig, inden vi går videre, at i virkeligheden kan man ikke forstå dette her; men det er noget, man er henvist til at tro på.

Når Jesus er Guds søn, betyder det i virkeligheden, at Gud vælger at blive et menneske på jorden. Vi kalder det for inkarnationen. Et ord, der kommer af latin og betyder at klæde sig i kød. Jesus er Gud, der klæder sig i menneskeligt kød.

Gud og Jesus

Som kristne bekender vi altså, at Jesus er Gud, fordi han er en del af Treenigheden. Samtidig tror vi, at Jesus er et menneske, fordi Gud har valgt at klæde sig i kødet, altså at blive et menneske.

Det helt sikre vidnesbyrd om Jesus i hele Ny Testamente, er at nok er han et menneske, men han er uden synd. (Hebræerbrevet kapitel 4 vers 15 og 1.Petersbrev kapitel 2 vers 22) Det betyder, at Jesus er andet og mere end den højeste profet eller det perfekte menneske: Han er Gud selv, for der findes ingen andre i verden, som er uden synd. Derfor er han også Gud, når han optræder som menneske. Dette fænomen kalder vi for ”de to naturer”, dvs. samtidig Gud og menneske, uadskilleligt.

Uadskillelig Gud

Så svaret på dit spørgsmål er, at Jesus er Guds søn helt bogstaveligt. MEN han er også Gud selv. Samtidig er han et fuldkomment menneske uden synd. Vi kunne sige 100% Gud og 100% mand på samme tid, uden at de nogensinde kan adskilles.

Jesu mor er helt bogstaveligt Maria, der fødte ham til jorden. Det var Gud, der igennem Helligånden gjorde det under, at han skulle blive menneske, født af et menneske. Måske gjorde Gud det sådan, for at vi mennesker bedre skulle forstå, hvad det betyder, når Jesus er Guds søn - altså både Gud og menneske på samme tid.

Håber det her hjælper lidt. Men du skal vide, at rigtig mange der sætter sig for at forstå og forklare treenigheden ender med at blive skrup forvirret - for det lader sig ikke sætte på en logisk formel. Men at Gud har tre skikkelser er i praksis en fantastisk hjælp i vores trosliv, for hver skikkelse rumme en side af Gud, som vi har brug for at forholde os til. Men Gud er én.


Skrevet af:
Sten Nielsen

Lagt på nettet 07.02.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også