24.01.2006 12:00 Alder: 18 yrs
Forfatterprofil

Hvad er er forskellen på ånd og sjæl?

Jeg stillede disse spørgsmål til jer for nylig: Er alle mennesker født med en ånd eller får vi først en ånd, når vi bliver frelst og Guds ånd tager bolig i os? Eller har vi 2 ånder i os? Vores egen og Guds? I sendte nogle links til mig, med nogle artikler, der netop handler om det. Dem har jeg læst, og det var rigtig godt. Tak. Er mennesket både legeme, sjæl og ånd? Hvad er en sjæl? Er "livsånden" lig med Guds ånd Alligevel føler jeg mig lidt forvirret efter læsningen, for det virker som om at menneskets sjæl og menneskets egen ånd er det samme? I det ene svar forstår jeg det som om, at "livsånde" refererer til "væsen/sjæl" og i den anden som "ånd, der gør os i stand til at leve". Hvis vores ånd ikke er vores sjæl, hvad er åndens funktion så? At holde os fysisk levende? Og i så fald, så forstår jeg ikke legemet og sjælens funktion.

Svar:

Uha, det er ikke rart, hvis det hele kun har været med til at forvirre dig. Når så mange begreber bruges i få sætninger kommer det hurtig til at virke meget indviklet. Jeg måtte læse dit spørgsmål mange gange og er alligevel bange for, at jeg ikke kan svare, uden at vi får begreberne ånd, sjæl, liv, og livsånde til at rode godt ind i hianden.

Lad os lige et øjeblik glemme begreberne lidt, og koncentrere os om hvad det er for et forhold Bibelen lærer os om menneskets liv.

- Vi lærer fra Bibelen, at mennesket er skabt af Gud, og at det er Gud, der både er skaberen og opretholderen af livet. Uden Gud - intet liv.

- Menneskets liv adskiller sig fra dyrenes, ved at mennesket er Skabt i Guds billede, det er dyrene ikke.

- Dernæst lærer vi, at mennesket må blive født igen - for at få del i frelsen. Det vil sige, at der skal skabes et nyt liv i mennesket - og det liv bliver også skabt af Gud. (Det er det, der sker i dåben).

- Vi lærer også at mennesket er en helhed: ånden og sjælen kan ikke skilles fra det fysiske. Et menneskeliv består af det hele: ånd, sjæl og legeme.

Det er altsammen noget, som vi kan læse ud af Bibelen, og her bruges begreberne: ånd, Guds ånd, sjæl, livsånde m.m. Jeg tror, at hvis du holder fast i de ovenstående forhold, så vil begreberne ikke forvirre så meget, selvom de i de forskellige sammenhænge kan overlappe hinanden, og nogen gange betyde det ene og nogen gange det andet.

Hvis vi alligevel skal prøve at sætte begreberne ind i den sammenhæng bliver det nogenlunde sådan her:

Menneskets ånd = dets livskraft og væsen og sjæl. Det er det, der gør mennesket levende. At dø bli´r på den baggrund også beskrevet som "at opgive ånden". Alt levende er afhængig af Gud, så i den sammenhæng kan man kalde det Guds livsånde - når Guds livsånde trækkes tilbage dør livet.

Meget af det der siges om menneskets ånd - er det samme som der siges om sjælen. Så menneskets ånd er altså mange steder et synonym med sjælen.

Den nye fødsel i dåben betegnes også som en nyt liv i mennesket, en ny ånd i mennesket, den kristnes ånd bliver ét med Gud og er åben for at modtage Guds kærlighed og ledelse. Til forskel fra "det gamle menneskes ånd", der ikke kan lade sig forene med Guds ånd - Helligånden - Guds vilje.

I Ny testamente er der forskellige måder at udtrykke det med Guds ånd i mennesket. Nogen gange flyder Guds ånd i mennesket sammen med menneskets egen ånd, andre gange er det mere udtrykt som, at det er menneskets ånd, der kan lade sig påvirke af Guds ånd, og åbne sig for Guds ånd.

Jeg tror ikke du skal hænge dig fast i, at ville lave et skema, hvor det enkelte ord skal kunne oversættes med én bestemt betydning. For sådan kan vi ikke læse Bibelen. Vi er nødt til at se det ind i sammenhængen, og forstå hvad det enkelte begreb i denne konkrete sammenhæng er et udtryk for. Hvis der er nogle bestemte steder i Bibelen, der ikke giver mening for dig, så må du endelig spørge. Nærmere tror jeg ikke, jeg kan komme det.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 24.01.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også