02.01.2006 12:00 Alder: 19 yrs

Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Udvikler / ændrer alt levende sig?

Jeg er selv kristen og nyder at snakke om religion, specielt kristendommen. Og en dag i skolen snakkede vi lidt frem og tilbage, jeg prøvede selvfølgelig at svare på bedste vis. Men jeg blev lidt mundlam og spekulerede over et spørgsmål som jeg fik. Han sagde: At alle levende væsener ændrer sig udseende-mæssigt, og adfærs mæssigt alt efter, hvor de lever. Hvordan hænger det sammen med troen på en skabelse? F.eks. Mamutten, udviklet fra en elefant, har fået mere hår, til at holde på varmen, og mørke mennesker (hvor solen rammer dem mest, også på Grøndland er folk mørkere. Ligesom efter en skiferie i evt. Norge, så er man også blevet mørkere i huden.) også gav han mig dette her sidste spørgsmål; Hvordan jeg vil forklare skabelsen / udviklingen af en sommerfugl i England, som tit sad på birketræer i et skovområde. Sommerfuglen var selv samme farve som træet og camouflerede sig. Men da nogle dele af skovområdet, blev begrænset og der kom industri og mere fourening, forvoldt af bilos osv. blev barken på træerne efterhånden mørkere, (ikke noget snavs du bare lige skrabbede væk med fingeren.) og så skiftede sommerfuglen også farve efter et års tid tror jeg han sagde. Hvordan skal jeg forhold mig til det?

Svar:

Naturens udvælgelse

Som jeg forstår dit spørgsmål, så går det på det, man kalder "naturlig selektion" eller "naturligt udvalg". Du udtrykker tvivl om, hvordan du skal forholde dig til dette.

Jeg vil tage fat i dit sidste eksempel: Birkemåleren (sommerfuglen som tit sad på birketræer, som du kalder den). Den er et meget brugt, nærmest et klassisk eksempel på udvikling. I virkeligheden, så illustrerer birkemåleren først og fremmest naturlig selektion. Hvad er naturlig selektion da? Det er nok nemmest at forklare det på samme måde som Darwin også gjorde: ved at kigge på kunstig selektion – det man kalder målrettet avl. Det kender du fra forædlede planter og dyr, tænk fx på de mange hunderacer, som alle stammer fra oprindelige hunde. Mennesket har ved at vælge hunde med bestemte egenskaber til den videre avl, fremelsket specielle racer.

De stærke klarer sig bedst

Naturlig selektion er noget tilsvarende i naturen. Her sker der det, at syge dyr ”fravælges”, da de hurtigt bliver ædt. Og det vil være sådan, at de sundeste og stærkeste vil have størst chance for at få mest afkom. Hermed bliver det dem, der klarer sig bedst, som kommer til at dominere. Dette var tilfældet med birkemåleren. Den var normalt lys, men i løbet af en årrække skiftede den til mørk i et område. Den populære forklaring er, at forureningen fra kulfyring fjernede lav og dermed gjorde træerne mørkere. Nu blev de lyse birkemålere, der normalt havde været godt camouflerede, meget synlige for insektædende fugle. Mørke varianter af birkemåleren havde nu en fordel, de overlevede bedre og fik mere afkom, og i løbet af nogle år dominerede den mørke variant. Der har vist været en del diskussion af, hvad det lige præcis var, som skabte denne ændring. Det er ikke sikkert, at det er historien med camouflage overfor jagende fugle, som er forklaringen. Men under alle omstændigheder, så illustrerer birkemåleren naturlig selektion – uanset hvad det var der selekterede, altså udvalgte, de mørke sommerfugle frem for de lyse.

Spørgsmål til naturvidenskaben

Naturlig selektion er den ene grundsten i den almindeligt accepterede moderne udviklingsteori. Sammen med mutation, som giver variation i generne, så forklarer disse mekanismer en gradvis ændring af alt levende. Alt dette er meget velbeskrevet, gennemtestet naturvidenskab.

Når jeg selv forholder mig til dette, ikke blot som naturvidenskabsmand, men også som troende kristen, så melder der sig nogle spørgsmål for mig:

1) Udelukker denne gradvise udviklingsmekanisme (hvor naturlig selektion er en vigtig del) at der er sket en skabelse fra begyndelsen af?

2) Kan denne gradvise udvikling forklare hele den mangfoldighed af livsformer vi ser i dag?

Naturlig udvikling udelukker ikke overnaturlig skabelse

Jeg mener selv, at svaret på det første spørgsmål er nej. Den naturlige udviklingsmekanisme vi ser i naturen kan aldrig udelukke en grundlæggende overnaturlig skabelse. Men den naturlige udvikling er selvfølgelig den man forholder sig til indenfor den etablerede naturvidenskab – det er selvsagt meget vanskeligt for naturvidenskaben at forholde sig til noget over-naturligt!! Men dette udelukker jo på ingen måde, at den sande, virkelige forklaring på alting kan være over-naturlig. Det tror vi jo som kristne.

Naturvidenskaben slår ikke til i forklaringen på livets gåde

Om spørgsmål 2: Noget andet er, om den naturlige udvikling er tilstrækkelig til at forklare alt levende – altså, om videnskaben kan forklare så meget, at der ikke er brug for en gud eller en overnaturlig kraft for at få hele verden til at hænge sammen…..?

Dette er et spørgsmål, som der er flere meninger om, helt sikkert! Jeg mener selv, og jeg tror at hovedparten af naturvidenskabsmænd er enig heri, at naturvidenskaben når en grænse for sine forklaringer. Spørgsmål som: Hvor kom Big Bang fra? Hvor kom naturlovene fra? Ligger formodentlig ude over, hvad naturvidenskab kan forholde sig meningsfuldt til. Hvor det første liv kom fra, er der heller ikke kommet nogen fyldestgørende forklaring på. Men har man nu det første liv, og rigelig med tid, så kan naturlig udvælgelse og variation forklare rigtig meget – om end ikke alt. Men dette er en lang diskussion. Læs fx noget om intelligent design.

Jeg håber mit svar hjælper dig med dit spørgsmål.


Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Lagt på nettet 02.01.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også