28.09.2005 12:00 Alder: 19 yrs
Forfatterprofil

Kan engle være væsener fra andre planeter?

Jeg har læst Bibelen i nogle år nu. Jeg undrer mig over den manglende viden om "ikke- jordisk- liv", som er omtalt i Bibelen. Idag diskuterer vi, om vi er alene eller ej i dette univers. Men der står jo i Bibelen, at de fik besøg dengang. Læs Ezekiels Bog. Ezekiel fik besøg af 4 levende væsner som lignede "jordiske" mennesker, altså for ham engle, som kom med budskaber. Er det muligt, at vi mennesker har misforstået ordet "engel" til kun at være åndeligt? Kan det ikke også være kød og blod? Det der forhindrer feks. Jehovas Vidner fra at accptere dette er, at der står i kap. 1. v.1: at han fik et syn fra Gud!! Og videre skriver han, at "ånden må være i hjulene". Men vi kan godt forhåbenligt blive enige om, at han kan ikke se "ånden", men han kan se hjulene løfte sig. Hans forklaring er måske, at det er fordi, han ikke kan forstå det, og derfor tror det er et syn. Hvis vi havde denne oplevelse idag, så ville det være en nærkontakt af 4. grad. Forklar venligst hvad det er Ezekiel oplever her, er det besøg udefra eller er det et syn?

Svar:

Det er meget spændende at læse Bibelen med en åben nysgerrighed og interesse. Det er på den måde, at nogle af de mere mystiske brikker pludselig kan se ud til at have en plads i det samlede billede. På mange måder udgør Bibelen et mægtigt puslespil og Ezekiels Bog rummer nogle af de mere mystiske brikker.

Hvad var det Ezekiel så og oplevede, som det står beskrevet i Ezekiels Bog kapitel 1? Det vil jeg her prøve at forklare.

Forskellige slags engle

Der findes adskillige betegnelser for forskellige grupper af engle i Bibelen. Der er keruber eller ”levende væsener”. Der er særlige englefyrster som Gabriel og Mikael. Der er vældige engle og udvalgte engle – engle med stor magt, serafer, troner og herredømmer, magter og myndigheder. Fælles for dem alle er, at de er skabte af Gud. Englene beskrives i Bibelen som dem, der sang lovsange ved verdens skabelse (Jobs Bog kapitel 38 vers 4-7); ved Jesu fødsel (Lukasevangeliet kapitel 2). De er tjenende ånder, som omgiver Guds trone (Hebræerbrevet kapitel 1;14 og Johannes Åbenbaring 5,11) En gang imellem bliver de synlige – men ikke altid.

Levende keruber fra en usynlig verden

Ezekiel oplevede ikke et "besøg udefra" ( væsener fra andre planeter) men han oplevede at se, hvordan Gud tronede på keruberne!

Jeg er helt sikker på, at de fire levende væsener, Ezekiel så, var engle og ikke besøgende fra en fjern planet. Jeg tror også, at de var keruber, altså englevæsener, som tjener Gud i den usynlige verden, men som engang imellem lader sig se i forskellige skikkelser.

Keruberne og Guds herlighed

Vi husker keruberne med flammesværd, som vogtede indgangen til paradisets have (1. Mosebog kapitel 3 vers 24). Det er også keruberne, som bærer Guds trone i den usynlige verden - syv gange nævnes det i Bibelen at Gud ”troner på keruberne” F.eks 1. Samuelsbog kapitel 4 vers 4; Salme 80 vers 2.

Både i åbenbaringsteltet under ørkenvandringen og senere i Salomos tempel var der opstillet to kerubfigurer over pagtens ark i det allerhelligste. Disse keruber var et afbillede af de virkelige keruber i den usynlige verden.

Det var ikke keruberne der gjorde største indtryk på Ezekiel, men det var at se Guds herlighed. Da Ezekiel skal forklare, hvordan han ser Guds herlighed (i Ezekiel 1) bliver det ved at forklare den levende kerubtrone, som han får at se fra den usynlige verden - som levende væsener i modsætning til oliventræs-keruberne i templet. Hvis man læser Ezekiel kapitel 8-11 kan man se, at både det synlige og usynlige optræder, så Ezekiel i samme handlingsforløb ser både det synlige tempel med oliventræskeruberne og Guds herlighed med de levende keruber fra den usynlige verden.

Ezekiel får senere noget af forklaringen

Godt et år efter synet i Ezekiel 1 fik Ezekiel de samme levende væsener at se (kapitel 8-11). Der omtaler Gud de levende væsener som keruber (Ezekiel kapitel 10 vers 2) og Ezekiel begynder så at kalde dem keruber.

Ezekiel forsøgte at beskrive det ubeskrivelige med sammenligninger og billeder fra den synlige verden. Han beskriver tre ting over hvælvingen (Ezekiel 1,24-25). For det første noget, der lignede en trone, for det andet noget der lignede et menneske – og for det tredje en stråleglans. Guds skikkelse var omgivet af en stråleglans, der ligner regnbuen en regnvejrsdag!

Ezekiel så mere af Gud end Moses, der kun så Gud bagfra. Ezekiel så Gud som en usynlig skikkelse omgivet af stråleglans. Da apostlen Johannes mange år senere så Guds trone var den omgivet af en regnbue! ( Johannes Åbenbaring 4,3)

At se Guds herlighed, er kun sket for få i denne verden - den endelige beskrivelse har vi til gode, til vi selv træder over grænsen ind i den evige Guds Rige. Før falder alle brikker nok ikke helt på plads.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 28.09.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også