21.06.2005 12:00 Alder: 19 yrs

Skrevet af:
jesusnet.dk

Hvorfor er der to skabelsesberetninger?

Egentlig ønsker jeg svar på et allerede stillet spørgsmål. Jeg ved, at der er to skabelsesberetninger i 1. Mosebog. Spørgsmålet er om de dybest set udgør en enhed eller står i modsætning til hinanden? Jeg har læst Peter Wejses svar desangående, og finder det ikke tilfredsstillende. Jeg er som sådan enig i fortolkningen og forklaringen lyder sandsynlig. Men svaret trækker kun nogle hovedlinjer og overskrifter, og jeg mangler konkrete henvisninger og eksempler, ellers virker det på mig blot som en påstand. Da dette ikke er et enkelt spørgsmål (måske endda et urimeligt krav) respekterer jeg en afvisende respons. Ellers vil jeg takke for et fremragende site og for tidligere svar.

Svar:

Hvordan skal vi forholde os til to skabelsesberetninger?

Skabelsen – en del af frelseshistorien

Vi har ikke lov til at begrænse Bibelens autoritet til det direkte teologiske. Menneskets frelse har som baggrund både skabelsesberetningen og syndefaldsberetningen og beretningerne om de første slægter. Hele denne ældste historie, som er beskrevet i Bibelen, hører intimt sammen med det, de bibelske forfattere lærer om vor frelse - det vi kalder frelseshistorien, hvis betydning beskrives således i Romerbrevet kapitel 15 vers 4 ”Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og den trøst Skrifterne giver, kan fastholde håbet.”

Det ”som tidligere er skrevet” er historie med et formål. Det er beretninger som er nedskrevet ikke kun fordi de er sket, men fordi de åbenbarer noget om Gud og hans gerninger dvs. Frelseshistorien!

Forskellige forklaringer

Hvis man opfatter det som om der er ”to” skabelsesberetninger kan det være fordi, man udelukker, at disse to kapitler beskriver virkelige historisk begivenheder.

Eller også er der fordi, man mener, at de to første kapitler i 1. Mosebog er beretninger om skabelsen hentet fra forskellige kilder, og derfor er blevet til to forskellige skabelsesberetninger.

Jeg tror ingen af disse forklaringer er rigtige. Jeg tror at spørgsmålet om de ”to” skabelsesberetninger har sin naturlige løsning, hvis man læser 1. Mosebog kapitel 1:1 –2,3 som en indledning til hele 1. Mosebog og derefter læser de ti følgende afsnit i 1. Mosebog:

1… Himlens og jordens og menneskenes skabelseshistorie (2,4-4,26)

2… Adams slægtsbog (5,1-6,8)

3… Noas slægtshistorie (6,9-9,29)

4… Noas sønners slægter (10,1-11,9)

5… Sems slægt (11,10-26)

6… Teras slægt dvs. Abrahams historie (11,27-25,11)

7… Abrahams søn Ismaels slægt (25,12-18)

8… Abrahams søn Isaks slægtshistorie (25,19-35,29)

9… Esaus slægt ( 36,1-37,1)

10.. Jakobs slægtshistorie (37,2-50,26)

På den baggrund ser jeg de såkaldte ”to” skabelsesberetninger som en enhed, der ikke står i modsætning til hinanden, men viser en sammenhæng, der ikke blot virker troværdig, men som også er opbyggelig!

En Guddommelig skabende handling

Det er vigtigt at fastholde, at alt det skabte er kommet i stand ved en skabende handling af Gud. Hensigten er ikke at se dette ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt. Skabelsesberetningen vil ikke være naturvidenskab og derfor giver det ikke nogen mening at betragte 1. Mosebog kapitel 1 og 2 som to forskellige skabelsesberetninger, der står i modsætning til hinanden!

Biblen har mange forskellige beretninger, som fortæller noget om skabelsen. Vi kan nævne Salme 104, som næsten er en kommentar til 1. Mosebog kapitel 1 og 2. Salme 33 vers6-9 skildrer skaberordets overvældende magt. Og lærerig er også Jobs Bog kapitel 38, som viser os Gud i hans skabende gerninger.

Bibelen giver os ved Guds Ånds vejledning både religiøse lærdomme og det rette syn på det som hører Guds rige til, ifølge Esajas Bog kapitel 48 vers18:

” Dette siger Herren, som løskøber dig,

Israels Hellige:

Jeg er Herren din Gud,

som lærer dig, hvad der gavner,

som fører dig ad vejen, du skal vandre.”


Skrevet af:
jesusnet.dk

Lagt på nettet 21.06.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også