28.04.2005 12:00 Alder: 18 yrs
Forfatterprofil

Hvad er en "Hellig-skøge"?

Mig og min kæreste kører et selvstændigt bibelstudium og vil gerne have en forklaring på ordet Helligskøge. Håber at I kan hjælpe os på for hånd tak.

Svar:

Det er dejligt at høre, at du / I studerer Bibelen. Det er kilden til al vores viden om Gud, og gennem det ord åbenbarer han sig for os i dag. Så jeg ønsker jer Guds velsignelse til det studium.

Men jeg kan godt forstå, hvis I er ved at brække halsen på en række ord og forhold. Og den eneste måde at komme videre på er netop at søge mere viden om det. Jeg vil forsøge at hjælpe jer, så godt jeg kan.

Tjenerinde for guden Astartes

En Helligskøge var en prostitueret med en særlig status i den kananæiske kultur, hvor man anså Helligskøgen for at være en tjenerinde for frugtbarhedsgudinden Astartes. Helligskøger omtales 3 gange i Bibelen. De første to gange er i forbindelse med den samme hændelse. I 1. Mos. 38, v. 21 og 22. læser vi om Tamar, der i første omgang bliver svigtet af sin slægt Juda. Juda er bror til Josef, hvis historie vi kender langt bedre. Det var Josef, der blev solgt af sine brødre til Egyptiske købmænd, og endte som Faraos højre hånd, og blev Guds redskab for at frelse folket af hungersnød. Josef ´s historie har en vigtig betydning for hele frelseshistorien. Men den del af Judas` historie vi læser om her, lærer os dog også noget vigtigt. Historien med Judas og Tamar viser, at Jakobssønnerne (Josef, Judas .....) nemt kunne have glemt deres Gudstro, og have taget den hedenske kultur til sig, med deres skikke og guder.

Kananæisk levevis

At Tamar kan udgive sig for at være Helligskøge og på den måde lægge en fælde, hvor hun tvinger Juda til at tage ansvar for hende (et ansvar han havde forsøgt at snyde udenom), viser hvor meget den kananæiske levevis havde vundet indpas hos Juda. Det viser os, at Guds udvalgte folk udelukkende overlever, fordi Gud er trofast og ikke svigter sit kald - trods folkets svigt og svagheder.

Næste gang ordet Helligskøge forekommer er i 5. Mos. 23, 18, hvor der bliver sagt helt klart, at det israelittiske folk ikke må indlade sig med Helligskøger, hverken ved selv at være det eller gøre brug af det !!

Hjælp til Bibellæsning

Jeg vil anbefale jer at læse under følgende link.

Hvordan kan jeg læse og forstå Bibelen?

Her er der god vejledning til eget Bibelstudium, og det kan være rigtig godt at få nogle redskaber, så man ikke kører fast og knækker halsen på det, der umiddelbart kan være vanskeligt at forstå.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 28.04.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også