15.07.2004 12:00 Alder: 20 yrs
Forfatterprofil

Hvad blev der af Maria - Jesu mor?

Er det rigtigt at Maria som gammel var sammen med Johannes i en lille by i Tyrkiet og døde der?

Svar:

Jeg synes det er et interessant spørgsmål, og noget som ikke har optaget vores kirketradition særlig meget. Min fornemmelse er, at interessen for historien omkring kristendommens første udbredelse er stigende, og vi protestanter har meget at lære af katolikkerne og f.eks ortodokse kirkeretninger, som har levet med et langt større kendskab til historien og de forskellige tradtioner og legender der har været en del af den kristne kirkes historie. Jeg har spurgt mig lidt omkring og nået frem til lidt, som måske også kan anspore dig til at komme videre med emnet.

Det er rigtig ,at der findes en tradition der fortæller, at Maria rejste med Johannes til Tyrkiet, ikke til en lille by, men til Efesos, som dengang var et stort kultur- og handelscentrum i regionen. I dag ligger der lige syd for ruinerne af det gamle Efesos, lidt oppe i bjergene, på “Nattergalebjerget” et hus fra, man regner for at være bygget oven på Marias hus. Det besøges i dag af mange pilgrimme både muslimer og kristne.

Johannes og Maria

Ny Testamente siger ikke noget om, at Maria fulgte med Johannes til Efesos. Men der står i Johannes evangeliet kapitel 19 vers 27, at Jesus, da han hang på korset, betroede Johannes at tage sig af Maria og Maria at tage sig af Johannes, og efterfølgende står der: “Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.” Nu var disciplene fra Galilæa, men beretningerne i Apostlenes Gerninger tyder på, at disciplene efter pinsedag boede i Jerusalem gennem flere år. Om Maria blev boende her eller senere fulgte med Johannes til Efesos, det er der forskellige teorier om.

Marias spor i Efesos

Kirkehistorikeren Eusab fortæller hvordan Johannes omkring år 60 kom til Efesos. Det fremgår af hans 3. bog kapitel 23 og 28. Johannes ophold i Efesos er historisk fastslået, men hvorvidt Maria var med Johannes er mere usikkert. Der er dog ingen tvivl om, at Maria spillede en afgørende rolle for de kristne i Efesos i disse første århundrer af den kristne kirkes historie. Det berømte kirkemøde i Efesos år 431, blev holdt i Mariakirken (Ruinerne findes stadig og er imponerende) og her vedtog man dogmet om Maria som “Gudsfødersken” . Forklaringen på Marias betydning for efeserne kan være, at Maria kom til Efesos og døde der, men andre har også antydet, at Maria kan have overtaget den rolle, som dyrkelsen af efesernes store Artemis (frugtbarhedens gudinde) tidligere havde spillet for byen og dens rige kulturliv.

Arne Falk-Rønne beskriver i sin bog :”Vejen Paulus gik” (Lohses Forlag 1972) s. 174-177 Marias hus i Efesos og historien bag det, men også med det udgangspunkt at det kan være sandt, men det er ikke sikkert. Her kan man også læse, at det var den tyske augustinernonne Katharina Emmerick der i begyndelsen af 1800 tallet fik nogle visioner omkring Marias ophold før sin død og udfra hendes nedskrevne visioner besluttede man så sent som i 1891 at undersøge anvisningerne fra de efterladte notater, og fandt derved frem til ruinerne af en tidligere kirke i skovene syd for Efesos. I følge Arne Falk-Rønne fandt ærkæologer frem til at bygningerne stammede fra det 4. århundrede og var bygget oven på resterne af et hus fra begyndelsen af det første århundrede. Det underbygger traditionerne om Marias ophold i Efesos.

Efesos eller Jerusalem?

Men der findes også en tradition der siger, at Maria blev i Jerusalem og blev begravet i klippehulekapellet ved foden af Oliebjerget. Jeg har ikke læst mere om det men har fået at vide, at man kan læse om denne tradition i den kendte præst og arkæolog Bargil Pixners bog: Wege des Messias und Stätten der Urkirche, 1996.

Til dette svar blev jeg hjulpet på vej af: Poul Hoffmann, Carsten Vang og Hartvig Wagner. Jeg håber du fortsat kan finde inspiration til din historie-interesse.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 15.07.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også